Welk fabeltje over de Tweede Wereldoorlog stoort ons (NLK) het meest?

Dat Vlaams-nationalisten massaal gecollaboreerd hebben en de Walen trouw waren aan België. Het klopt dat veel Vlaams-nationalisten naar het oostfront zijn getrokken, maar dat was niet zozeer uit nazi-sympathieën. In het dan nog diep rooms-katholieke Vlaanderen riep de Kerk op om te strijden ‘tegen het rode gevaar’, tegen ‘de bolsjewieken’. Immers, het communisme verbiedt religies. De Kerk moest deze dreiging dus tegenhouden. Uiteraard zijn er wel nazi-sympathieën geweest in sommige Vlaams-nationale kringen zoals het VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond) en het Verdinaso (dat een hereniging van Vlaanderen, Nederland en Frans-Vlaanderen nastreefde).Dat een aanzienlijk aantal Vlaams-nationalisten in verzetsbewegingen zaten, en sommigen zelfs spioneerden, werd na de oorlog gemakshalve vergeten en als onwaar bestempeld. Immers, tijdens de oorlog voerde Hitler de zogenaamde Flamenpolitik. Vlamingen- in zijn ogen Germanen- werden voorgetrokken op Franstaligen. Op dat ogenblik was de Belgische elite nagenoeg volledig Franstalig. Dit werd gezien als een bijkomende belediging voor de Franstaligen nadat in de jaren ‘30 de Vlaamse universiteiten van Gent en van Leuven ster vernederlandsten. Alle andere universiteiten waren ongeacht het taalgebied steeds Franstalig. Hitler versterkte deze vernederlandsing, welke onherroepelijk zou leiden tot de vernederlandsing van de Belgische elite. Na de oorlog werden de Vlamingen en de Vlaams-nationalisten in het bijzonder, gedemoniseerd tot nazis en collaborateurs. Iedereen met Vlaams-nationale sympathieën werd ongeacht politieke stroming van collaboratie beschuldigd en vaak veroordeeld. Universiteiten werden opnieuw verfranst. Pas in 1968 zouden alle Vlaamse universiteiten volledig Nederlandstalig worden. 


Dat alle Vlaams-nationalisten collaboreerden is een mythe die vooral in Franstalige en in linkse kringen nog steeds veel aanhang kent. Het voeren van de Vlaamse Leeuw wordt daarom door hen vaak als racistisch of fascistisch bestempeld. Ook al gaat het om links Vlaams-nationale groepen en personen. Een andere mythe is de vaderlandslievendheid van de Franstaligen en hun moedige verzet tegen de nazis. Fascistische en nazistische organisaties kenden ook in Franstalig België aanhang, net zoals in Vlaanderen. Rex was een nazi-partij opgericht in het Franstalige Luik onder leiding van Léon Degrelle. Léon Degrelle richtte de Waalse Waffen-SS op en hij ontmoette zowel Mussolini als Hitler. Hij schopte het tot SS-standartenführer en ontving het IJzeren Kruis uit handen van Hitler. Na de oorlog vluchtte hij naar het Spanje van Franco, waar hij overleed in 1994. Zijn rechterhand tijdens WO II was Maurice Onkelinx, een burgemeester uit Belgisch Limburg (Vlaanderen). De rexisten en de Waalse Waffen-SS voerden de Belgische vlag.


Dat nu de Vlaams-nationalistische groeperingen (zowel links als rechts van het politieke spectrum) continu aangevallen worden als ‘collaborateurs’ is met andere woorden onzinnig. Velen hebben gecollaboreerd, maar de andere zijde van het verhaal verdient ook haar waarheid. De rol van de katholieken in de collaboratie wordt verzwegen, evenals de collaboratie door Franstaligen. Laurette Onkelinx, Franstalig parlementslid, voormalig minister en vice-premier voor de Parti Socialiste, was de eerste om in 2014 bij de grote winst van N-VA de kiezers voor deze partij ‘nazis’ en ‘kleinkinderen van collaborateurs’ te noemen. Zij is zelf de kleindochter van Maurice Onkelinx, rechterhand van SS-Standartenführer Léon Degrelle.