We zijn allemaal verstrikt in het Web van de Elite

Ja, er is een samenzwering. Het is een samenzwering van de elite tegen de rest van ons. Het is al jaren aan de gang. Je kunt er veel over leren in het zojuist verschenen boek van Kees Van Der Pijl bij Clarity Press, States of Emergency [Pandemie van de angst]

De elites zijn maar een handjevol, maar ze hebben alle macht in handen. Zij beheersen de tv, mainstream en social media, universiteiten, denktanks, regeringen, financiën, grootschalige productie, balies, gezondheidszorg, de meeste beroemdheden, en hebben hun eigen organisaties die bestaan uit in elkaar grijpende directoraten zoals Bilderberg, Atlantic Council, Trilateral Commission, Council on Foreign Relations, de G30 groep van voormalige presidenten van centrale banken, World Economic Forum, de Wereldbank, het IMF. Dezelfde mensen maken deel uit van bedrijfsbesturen en de hoogste leidinggevende rangen van grote bedrijven.

Het vergaren van macht verliep in vele stappen. Tijdens het Clinton-regime in de VS bijvoorbeeld werden de diverse en onafhankelijke media geconcentreerd in 6 handen. Zes megabedrijven kregen toestemming om 90% van de Amerikaanse media op te kopen. De concentratie van de media ging in tegen alle Amerikaanse tradities. De regulering van industrieën werd afgeschaft op basis van Alan Greenspan’s edict dat “markten zelfregulerend zijn”, en regulerende agentschappen werden marketingagenten voor voorheen gereguleerde industrieën zoals de farmaceutische industrie. De Sherman Anti-trust Act werd een dode letter wet op grond van de bewering dat in de wereldeconomie alleen de zeer groten konden concurreren. Zo kwam monopoliecontrole in de plaats van de markteconomie.

Van Der Pijl legt uit hoe de verschillende elitenetwerken – transnationaal, financieel, gouvernementeel, etc. – naar een gemeenschappelijke agenda toewerken. Ondertussen gebruikt de elite haar controle over ideeën, communicatie en entertainment om ons, plebs, onder elkaar te laten vechten: Republikeinen vs. Democraten, Liberalen vs. Conservatieven, racisme, vrouwenrechten, transgenderrechten, abortusrechten, en afgeleid met Russische dreiging, Chinese dreiging, Terroristische dreiging. De echte dreiging blijft verborgen en onopgemerkt.

Misleiding van het volk is de prioritaire taak van alle Westerse regeringen, gesteund door inlichtingendiensten, IT-bedrijven en media.

Van Der Pijl noemt namen. Zo weerspiegelt de stuurgroep van de Bilderbergconferentie het heersende machtsblok: Eric Schmidt (Google), IT-bedrijven (Palantir) en ondernemers (Peter Thiel), de Belgische bankier en mediamagnaat Thomas Leysen, directeuren en leidinggevenden van financiële instellingen (Lazard, Deutsche Bank, de Wallenberg-investeerdersgroep in Zweden), Henry Kravis van het hedgefonds Kohlberg-Kravis-Roberts. Leysen is lid van de Trilateral Commission, Friends of Europe, en de Bilderberggroep.

Deze groep staat in verbinding met andere groepen, zoals de Cercle de Lorraine. Onder de leden is Christian Van Thillo, die eigenaar is van praktisch de gehele Belgische en Nederlandse krantenmarkt. Van Thillo is ook directeur van de Duitse uitgeversgroep Bertelsmann. Een ander lid, graaf Maurice Lippens, heeft banden met Friends of Europe, een groep waarvan onder meer voormalig Belgisch premier Guy Verhofstadt en voormalig Europees commissaris Neelie Kroes lid zijn.

De Franse, Amerikaanse en Britse media zijn eveneens geconcentreerd. Al deze eigenaars zijn bijeengebracht via elite-organisaties.

Denktanks worden gefinancierd door het militair/veiligheidscomplex en de bedrijven. Het doel van denktanks is om studies te leveren die de belangen van hun donoren bevorderen – Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, Airbus, het Pentagon, de luchtmacht, het leger, het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De grootste begunstigde is de RAND Corporation die meer dan een miljard dollar ontving. Andere begunstigden van militair/veiligheidsgeld zijn het Center for a New American Security, waarvan Victoria Nuland, de huidige staatssecretaris, de CEO was, de Atlantic Council, het German Marshall Fund, het Center for Strategic and International Studies, waar ik een tiental jaar de William Simon-leerstoel in politieke economie heb bekleed en Henry Kissinger en Zbigniew Brzezinski mijn collega’s waren. Ik liet de kans voorbijgaan om een goed beloonde intellectuele dienaar te zijn voor de heersende elite. Ik vocht met hen en moest de leerstoel verlaten. Niet lang daarna werd ik om dezelfde reden uit mijn mediafuncties gezet. Voor dissidenten van de officiële narratieven is het onmogelijk geworden om carrière te maken in de westerse wereld.

Het boek van Van Der Pijl is kort, 287 pagina’s, maar het staat boordevol informatie, wat de lezer kan zien aan het feit dat dit mijn derde artikel over het boek is. Niet elke bladzijde zal je aandacht vasthouden en zijn algemene visie zal niet iedereen bevallen, maar het bewijs dat hij levert laat zien hoe de elite de macht vergaart en gebruikt.

De elite regeert ons allen. Zij subsidiëren de conservatieven wier patriottisme “America First” en oorlogen tegen georkestreerde vijanden ondersteunt. Ze subsidiëren de linkervleugel wiens beschuldigingen de aandacht afleiden van de geheime agenda. Zij subsidiëren liberalen wier ideeën dienen om de samenleving te deconstrueren en te verzwakken en het voor de elite gemakkelijker te maken om te veroveren.

Het overgrote deel van de Amerikanen en Europeanen tast in het duister en begrijpt niet dat hun leven dag na dag meer onder controle komt te staan om de weg vrij te maken voor agenda’s waarvan zij zich niet bewust zijn. Het lezen van het boek van Van Der Pijl zal de onwetenden helpen begrijpen wat er aan de hand is.

Bron: We zijn allemaal verstrikt in het Web van de Elite – Frontnieuws