Waarom socialisme altijd faalt

Inleiding tot waarom socialisme altijd faalt:

Waarom schrijf ik dan al weer een post over kapitalisme en socialisme? Omdat het moet. Want socialisme is een kanker die onze samenleving teistert. Helaas denken hedendaagse Amerikaanse en Europese politici dat ze het socialisme nieuw leven kunnen inblazen en het hier kunnen laten werken. Ze houden vast aan dat geloof ondanks het feit dat het socialisme overal elders heeft gefaald dat het is geprobeerd. In dit artikel zal ik de mislukkingen van het socialisme beschrijven, praten over waarom socialisme altijd faalt, en dan bespreken waarom we ons verzetten tegen zijn vermeende allure.

De vele mislukkingen van het socialisme:

Laten we dus eerst enkele van de vele mislukkingen van het socialisme overlopen. In het belang van de leesbaarheid van dit artikel zal ik slechts enkele van de vele mislukkingen van het socialisme bespreken. De voorbeelden die ik zal bespreken zijn de USSR, Noord-Korea en Venezuela. Alle drie die landen probeerden het socialisme. En alle drie faalden ze jammerlijk, wat niet verwonderlijk is als je weet dat het socialisme altijd faalt.

De USSR:

De Sovjet-Unie, of Sovjet-Unie, was misschien wel ’s werelds grootste experiment in socialisme. Een unie van socialistische staten die twee continenten besloeg en klantstaten over de hele wereld had, ging ongeveer 50 jaar lang de strijd aan met de VS en zijn NAVO-bondgenoten. Het mislukte echter uiteindelijk. Net als andere socialistische naties kon het niet genoeg produceren van de goederen die zijn volk wilde. Voedsel, schoenveters, riemen, gereedschap en apparaten waren altijd schaars. Maar goederen die niemand wilde, waren er altijd. Bovendien deed het enorme investeringen in militaire technologie en subsidies voor zijn klantlanden.

De Sovjet-Unie liet zien dat een centraal geplande economie niet kon werken en dat het socialisme altijd faalt. Omdat bureaucraten in centrale kantoren in Moskou beslisten wat er geproduceerd zou worden en in welke hoeveelheid, worstelde de economie van de USSR. Het kon niet produceren wat zijn mensen wilden of nodig hadden, alleen wat de bureaucraten en militairen wilden. Door die mislukking stortte de economie in en stortte de natie mee in. Het socialisme faalde om dezelfde reden waarom het socialisme altijd faalt; het kon niet voor zijn burgers zorgen.

Venezuela:

Kijk maar naar wat er op dit moment in Venezuela gebeurt om te zien dat het socialisme daar duidelijk heeft gefaald. Als het socialisme niet faalde, waarom zouden mensen dan konijnen eten? Waarom zouden regeringstroepen voertuigen in menigten burgers rammen? Het antwoord is dat die dingen niet zouden gebeuren als het socialisme geen complete mislukking was.

De regering in Venezuela had geen geld meer van anderen (het geld van anderen is de belangrijkste reden waarom het socialisme altijd faalt). Ze riepen op tot “eerlijke prijsdagen” waar bedrijven in feite hun goederen moesten weggeven. Natuurlijk hebben die dagen de populariteit van de overheid een boost gegeven. Burgers kregen goederen gratis. Maar door die tijd faalden veel bedrijven. Het weggeven van hun goederen was niet rendabel, dus verloren ze alles. Zoals ze faalden en olie tankte, zo ook de Venezolaanse economie, wat betekent dat het adagium ‘socialisme faalt altijd’ ook in Venezuela gold; de economie werd veel te slecht gemanaged.

Economieën hebben ondernemerschap en kleine bedrijven nodig om te groeien en te slagen. Zonder die twee dingen zal een economie falen. Daarom is China begonnen met het toelaten van kapitalisme en kleine bedrijven in zijn economie; het heeft ze nodig voor groei. Venezuela bewandelde echter een andere weg. Het vernietigde zijn ondernemers en zijn bedrijven en vernietigde daarmee zijn economie. Acties zoals die van Venezuela zijn een van de redenen waarom het socialisme altijd faalt; ze verstikken innovatie en ondernemerschap.

Noord-Korea:

Noord-Korea is een totalitair hellhole. Het socialisme heeft het zo gemaakt. Als Noord-Korea in de jaren 1940 had geweigerd toe te geven aan het kapitalisme en socialisme, dan zou het een andere plek zijn geweest. Het enige wat je hoeft te doen om dat te zien, is naar Zuid-Korea kijken. Omdat het een kapitalistische en democratische natie werd, heeft het gefloreerd.

Noord-Korea werd echter geen kapitalistische natie. Niet eens in de buurt. In plaats daarvan is het een van de meest totalitaire en socialistische naties die er nog bestaan. Door die beslissing is de economie een abjecte mislukking. Net als de USSR heeft het geen goederen geproduceerd die zijn burgers nodig hebben. In plaats daarvan heeft het zich bijna volledig gericht op militaire uitrusting en technologie. De zware industrie en militaire verbeteringen zijn redelijk succesvol geweest. Maar de economie heeft enorm geleden. Binnenkort zal de economie volledig falen omdat het socialisme altijd faalt.

Het socialisme heeft overal gefaald omdat het een mislukking van de economische politiek is. Het is een mislukking van een economisch beleid om twee belangrijke redenen. Die redenen zijn dat het centraal gepland is en dat de uitbreiding ervan afhankelijk is van enorme niveaus van militaire uitgaven en subsidies.

Waarom is het waar dat het socialisme altijd faalt op elke plaats waar het wordt beproefd?

Centrale Planning is een centrale reden waarom socialisme altijd faalt:

Centrale planning kan nooit slagen als economische strategie. Het is te afhankelijk van de mensen die het minst weten over zaken of wat hun burgers nodig hebben. Bureaucraten, zoals die in het Politibureau zaten, weten niet precies wat hun burgers nodig hebben. Zelfs als ze de beste in hun vakgebied waren, gekozen vanwege hun vermogen in plaats van wie ze kenden, zouden ze het moeilijk hebben om adequaat werk te leveren. Maar ze waren niet de beste. Een van de vele ondeugden van het socialisme is dat zijn leiders afhankelijk zijn van gunsten om hun posities te verwerven. Daarom zijn ze niet de beste. Gewoon de beste verbonden.

Die goed verbonden bureaucraten konden hun economieën niet adequaat plannen. Vrije markten zijn geweldig omdat ze burgers laten kiezen wat ze willen en hoeveel ze ervan willen. De “onzichtbare hand” van Adam Smith leidt de markten en productie zodat de juiste dingen in ongeveer de juiste hoeveelheden worden geproduceerd. Het socialisme kan echter niet vertrouwen op die onzichtbare hand. In plaats daarvan is het afhankelijk van bureaucraten waarop niet kan worden vertrouwd om dingen adequaat te doen, laat staan volledig correct.

Centrale planning leidde nooit tot succes toen het in socialistische landen werd geprobeerd. Het leidde alleen maar tot mislukking en economische deprivatie.

Militaire uitgaven en subsidies: de grote twee redenen waarom socialisme altijd faalt (beide komen voort uit centrale planning)

Socialisme en communisme zijn afhankelijk van militaire kracht om uit te breiden. Zodra ze uitbreiden, zijn nieuwe socialistische landen afhankelijk van subsidies van andere landen om socialistisch te blijven. Kijk naar de bovengenoemde naties; de Sovjet-Unie, Venezuela en Noord-Korea. De Sovjet-Unie gaf onnoemelijk veel geld uit aan zijn strijdkrachten. Het had die krachten klaar voor het geval het wilde uitbreiden naar West-Europa, zoals in het boek“De Rode Lijn”,en zodat het zijn wil over de hele wereld kon afdwingen.

Cuba heeft op dezelfde manier gehandeld met zijn leger in Venezuela en Angola. Socialisme vereist enorme militaire uitgaven als percentage van het bbp om levensvatbaar te blijven. Ondertussen zijn de VS erin geslaagd om militair succesvoller te zijn, ondanks het uitgeven van een schamele 3% van het bbp aan defensie. De Sovjet-Unie besteedde soms meer dan 15% aan defensie.

Bovendien zijn kleinere socialistische landen afhankelijk van economische en defensiesubsidies. Venezuela heeft Russische troepen en Chinese subsidies nodig om te blijven bestaan. Net zoals Noord-Korea afhankelijk is van Chinese smokkel om te bestaan of Warschaupactlanden in de Koude Oorlog afhankelijk waren van Sovjetsubsidies om te bestaan. Die subsidies leiden tot economische ondergang voor alle betrokken landen. Ze onttrekken kritisch geld aan de economieën van grotere socialistische landen en vernietigen elke wil om te innoveren of economische problemen op te lossen in de landen die de subsidies ontvangen.

Erger nog, binnen de economieën van nog grotere socialistische landen zijn bedrijfssubsidies nodig om fabrieken overeind te houden, grotendeels dankzij het inefficiënte gebruik van middelen dat gepaard gaat met centrale planning.

Subsidies en onbeperkte militaire uitgaven zijn een monetair zwart gat dat twee van de belangrijkste redenen zijn waarom het socialisme altijd faalt. Ze geven simpelweg te veel uit aan onproductieve projecten, grotendeels als gevolg van centrale planning.

Dat betekent dus dat de grotere reden waarom socialisme altijd faalt, is dat socialistische naties worden gecontroleerd door een centraal planningscomité dat onmogelijk een goed functionerende markt kan nabootsen. Middelen worden verspild, grotendeels aan subsidies en militair materieel, en het land faalt.

Waarom we ons moeten verzetten tegen het socialisme:

Het socialisme zou geen comeback moeten maken in Amerika en Europa.

Denk eerst aan de vele verschrikkingen die het de wereld heeft aangedaan. Door het socialisme stierven in de 20e eeuw tientallen miljoenen mensen. Ze stierven in concentratiekampen, massale hongersnoden, schietpartijen door de geheime politie en proxy-oorlogen in derdewereldlanden. Als het socialisme niet was geprobeerd, zouden die mensen nog steeds leven. Bovendien leidde het tot verschrikkingen zoals de detentie van politieke gevangenen, marteling en ondervragingen van dissidenten, en de empowerment van perverse leiders zoals Pol Pot die weerzinwekkende ideologieën creëerden.

Ten tweede, denk aan het gebrek aan deugdzaamheid en de totale vernedering die gepaard gaat met socialisme. Zoals Winston Churchill opmerkte, is socialisme een ideologie van afgunst. Afgunst, en de andere aspecten van het socialisme, zijn vernederend. Ze vermalen mensen door ze te vullen met haat voor de meer succesvollen. Dat is vernederend en laat niemand goed af.

Het begint al te gebeuren in Amerika en in Europa. Denk maar eens aan hoeveel links praten over miljardairs. Vanwege hun bewondering voor het socialisme zijn ze vol haat en afgunst als het gaat om de rijken. Dat is gevaarlijk en moet worden gecorrigeerd; het is een van de (vele) redenen waarom het socialisme altijd faalt.

Ten slotte moeten we ons verzetten tegen het socialisme omwille van onze economie. We zullen economisch niet succesvol zijn als we ons niet verzetten tegen het socialisme vanwege het feit dat het socialisme altijd faalt. Kijk maar naar de bovenstaande voorbeelden om te zien waarom het socialisme altijd faalt. Hopelijk herkennen onze burgers en politici dat. Wij als natie kunnen economisch succesvol zijn. Door het kapitalisme zijn we een economische grootmacht. Zonder kapitalisme zal dat in het niets verdwijnen. Vecht om het socialisme te weerstaan, zodat we economisch succesvol blijven!

Ik hoop dat je hebt genoten van dit bericht over waarom socialisme altijd faalt!