Waarom een nieuwe partij VolksLiga?

De politiek deprimeert de meesten van ons vanwege het gebrek aan nieuwe ideeën. Als politicus sta je aan de kant van de mensen, of aan de realiteit, maar daarna worden je ideeën uitgehold om de belangen van speciale belangengroepen en lobbyisten te dienen. In plaats van dat we de discussies aan de oppervlakte beslechten of als we minder een te sterk bevooroordeeld systeem iets meer op ons gedachtegoed trachten doen lijken, moeten we de zaken diepgaander aanpakken.


Een voorbeeld daarvan is dat we best het zogeheten links en rechts overstijgen. De enige partij die dat kan, is een realistische partij, VolksLiga, nieuw in het Vlaamse partijlandschap. Volgens de realistische visie zijn er twee groepen mensen. De een wil alleen aandacht besteden aan resultaten in de werkelijkheid, en de ander maakt zich zorgen over ideologie, of hoe onze acties dingen symboliseren en een beroep doen op public relations. 
De realiteitspartij heeft daarom één idee: slechts de behoefte van de mens staat centraal. Daarbij is ideologie eerder ondergeschikt, inclusief alle vormen van egalitarisme, religie, lobbyen en andere symbolische overtuigingen die de mens vaak tegenwerken of beperken. Hier staan enkele kerndoelstellingen opgesomd, die voor partijen als VolksLiga als muziek in de oren zouden moeten klinken.


Overheid als een dienst
Mensen kiezen ervoor om in een bepaalde samenleving te leven boven andere omdat er een waardenmatch is. Sommige samenlevingen appelleren nu eenmaal niet, omdat het waardenkader een te afstotende, onoverkomelijke factor is. In onze grondwet moet dat waardenkader ook duidelijk zijn omschreven. De overheid staat de mensen tot dienst. Mensen betalen belastingen om goede militairen, rechtbanken en een transparante democratie te hebben. Elke andere rol die de overheid niet verkiest uit te voeren, moet ook duidelijk zijn gemotiveerd. Welke dingen laat de overheid over aan de burgerbevolking zonder daarbij scheidsrechter te spelen?
Vlaktaks en verbruiksbelasting
We kunnen lage vlaktaksen invoeren om werken terug lonend te maken en verbruiksbelastingen om de overheid te voorzien van de nodige financiële armslag.
Eigendomsrechten nemen het over
Op je land, eigendom kun je doen wat je wilt, en de overheid kan niet zomaar binnendringen, behalve wanneer nood wet breekt.
Een groot deel van de overheid is uitbesteed
Veel functies van de overheid van vandaag, zoals het openbaar vervoer uitbouwen, zouden worden geprivatiseerd. Op die manier neemt de marktwerking het over en zorgt datzelfde mechanisme voor de kwaliteit. Écht privatiseren betekent niet zomaar in concessie geven, zoals in Nederland of Engeland. Echt privatiseren betekent dat meerdere aanbieders dezelfde service mogen bieden. Zo zal de private sector er alles aan doen om aan de behoeften van de klant te voldoen en zijn die klanten geen nummertje meer. Voor de rest denken we het best dat het middenveld domeinen als onderwijs en cultuur op zich nemen, zonder dat de overheid brood en spelen voorziet.


Deze partij zou niet expliciet anti-links zijn, maar door haar aard zou ze alle linkse belangenbehartiging uitsluiten. Die is namelijk gebaseerd op de symbolische ideologie van radicale gelijkheid van individu, waar een partij als VolksLiga meer wakker ligt van gelijkberechtiging. Evenzo zouden alle religieuze opvattingen die afwijken van de bekende werkelijkheid als totaal krankzinnig worden beschouwd. 
In een dergelijke samenleving is het waarschijnlijk dat lokale overheden het toelaten dat bepaalde communes op hun eigendom mogen gedijen, zolang alles in lijn is met de rechtsstaat waaronder die communes vallen. Daardoor zou zo’n samenleving ons terugsturen naar een natuurlijke rechtenbeschaving, waarbij de gekende symbolische linkse zoektochten onverenigbaar zullen zijn met het principe dat het net ieder vrij staat om zich naar eigen wens te organiseren.
Op dit punt kan niets de ineenstorting van de democratie stoppen, dus het is logisch om overgangsideeën als deze te ontwerpen die door hun aard een samenleving zouden creëren die altijd een beetje in de richting van realisme beweegt en verder weg van ideologie.

De site van VolksLiga is: volksliga.eu

Geschreven door Erik De Ridder