Voor een kleinere (R)overheid en meer vertrouwen in de burgers

De (R)overheid kan en moet haar grip op bepaalde sectoren en terreinen verminderen. Wij willen zeker niet als Nationaal-Libertarisch Kompas dat de overheid ‘verdwijnt’ maar een stapje terug kán echt. Heb meer vertrouwen in de burger! Bovendien is het huidige systeem in de toekomst simpelweg niet meer betaalbaar en houdbaar.

In veel gevallen zijn wij burgers best in staat om dingen zelf op te lossen. Wij kunnen best de verantwoordelijkheid nemen voor onze straat, wijk, dorp en in sommige gevallen de provincie. De beroemde participatiemaatschappij op een positieve manier. De verstikkende bureaucratie en regelzucht die links over ons heeft gestort slaat echter eigen initiatieven neer. De huidige linkse overheden willen alles controleren, dit etatisme werkt zeer remmend!

Doordat de (R)overheid alle zorgtaken tot zich neemt, leidt dit tot kaalslag of beter gezegd moedeloosheid bij de burgers. Ook neemt de sociale functie af doordat we zelf de zorg overlaten aan anderen. We hoeven niet meer onze familie te helpen. Dit komt voornamelijk doordat de overheid mantelzorgers straft. Een dochter die gaat samenwonen met haar moeder wordt ‘gestraft’ door de overheid.

Nationaal-Libertarisch Kompas vindt dat niet normaal, de overheid zou zulke gevallen en mensen nooit mogen straffen. Voor werkende mensen moet de overheid respect hebben. Wij leven nu min of meer als loonslaven van een linksgeoriënteerde overheid. Het mag best iets rechtser en libertarischer. En de overheid zou dringend fors minder geld moeten verkwisten. Daar mag best een staatssecretaris of zelfs minister van Efficiëncy voor komen, die alle huidige linkse geldverkwistende projecten controleert.

Dit alles maar willen aansturen en bedisselen door de (R)overheid brengt ook negatieve economische gevolgen met zich mee. Het gaat een keer mis, en als we critici mogen geloven duurt het niet lang meer of de hele zaak stort in. Er zijn zóveel subsidies. Wat dacht u van de duizenden, meestal linkse NGO’s in dit apenland België? De overheden lenen zich suf om alles maar te kunnen blijven betalen. Uiteindelijk weten we allemaal wie de rekening kan gaan betalen! Wij de gewone burgers! Terwijl de rijken steeds rijker worden en de gewone Vlaming/Belg armer.

We schuiven steeds meer op naar de verhoudingen zoals die er zijn in de VS. Of je hebt het goed of je hebt het slecht. De middenklasse wordt al decennia uitgehold; lonen stijgen niet of nauwelijks en de belastingdruk neemt alsmaar toe. De (R)overheid móet op bepaalde terreinen zich iets terugtrekken, anders is de verzorgingsstaat in de toekomst niet meer houdbaar. Dit zal betekenen dat de overheid hier en daar iets kleiner wordt. Hierdoor zullen de belastingen ook worden verlaagd, hetgeen hard nodig is.

Het is te overwegen politici zelf ook eens te laten ervaren wat de werkende klasse ook ondergaat. Door bijvoorbeeld werkstages undercover. “The real thing” meemaken. Dus niet als minister of staatssecretaris met een vooraf aangekondigd bezoek waarbij alles netjes klaargelegd is, inclusief auto met chauffeur. Lonen van onze bestuurders moeten zeker ook naar beneden. En zo kunnen er nog wel andere vormen van bewustwording gecreërd worden die duidelijk maken hoe het is om te leven als Jan met de Pet.

Politici staan te los van de gewone bevolking. Door de slechte prestaties van de overheden krijgen veel burgers een enorm wantrouwen tegen deze (R)overheid, hetgeen volkomen begrijpelijk is. Veel mensen gaan bij verkiezingen dan ook al niet meer stemmen, of kiezen blanco, of erger, voor de PVDA. Dat moet allemaal veranderen! Gelukkig is er nu een libertarische partij, VolksLiga!

geschreven door Erik De Ridder