Vlaamse regering vindt woke-censuur op VRT geen probleem

Het hellend vlak waarop de censuur zich bevindt wordt zichtbaar.

Tijdens corona werd tegenstand tegen de maatregelen grotendeels geweerd op de VRT. Als er toch een item was, dan werd dat strategisch ingepakt en in scène gezet. Zodat de kijker vooral begreep dat die tegenstand goed fout was. Wij van het Nationaal-Libertarisch Kompas hebben toen gewaarschuwd voor een hellend vlak.

Met de beslissing 16 afleveringen van De Kampioenen niet meer uit te zenden, wordt dit hellend vlak zichtbaar. Mediaminister Dalle vindt deze woke-censuur geen probleem. Hij zegt dat het niet aan de politiek is om te beslissen wat er op de VRT komt.

Het is wel aan de politiek om de opdracht van de VRT te omschrijven. De VRT hoort de mensenrechten, met inbegrip van de vrijheid van meningsuiting, te verzekeren. Dat is de kerntaak van de VRT. Waarvoor hebben we anders een publiek betaalde omroep. Deze kerntaak verengen tot disproportionele gerichte censuur is daarmee niet in overeenstemming te brengen.

Met zwarte mensen en homo’s mag niet gelachen worden, maar met blanke hetero’s zoals Boma mag wel worden gelachen. Wat niet wordt gecensureerd is Boma die naar de “Pussycat” wil gaan en met alle vrouwen in bed wil duiken. Dat mag dan wel. Dat is evengoed een karikatuur.

Ook het voorstel van de voorzitter van Vooruit, met name om te “duiden” bij woke-issues, is niet aanvaardbaar. Humor vergt geen duiding. Mensen weten dat het humor is, en niet echt. Wie doet alsof hij dat niet weet, behoort zijn fantasiewereld te herzien.

Het Nationaal-Libertarisch Kompas vindt dat de mensen zelf mogen beslissen wat ze denken en niet moeten worden opgevoed door de VRT om te denken wat een bepaalde politieke stroming denkt.

De kerntaak van de VRT is het pluralisme te waarborgen. Die kerntaak komt actueel in het gedrang. Het is aan de Vlaamse regering om in te grijpen op vlak van de realisatie van de kerntaak. Niet door te bepalen wat er wordt uitgezonden

Extreem rechts is tegen de vrijheid

Sommigen onder jullie denken dat extreem rechts in Vlaanderen voor de vrijheid is. Dit is echter een foute mening en ik ga dat in deze tekst bewijzen!

BELASTINGEN

Libertariërs zoals het Nationaal-Libertarisch Kompas willen het huidige belastingsysteemgrondig hervormen. We pleiten voor een vlaktaks van 15% en we willen dat de superrijken zoals de Hutsjes en de Couckes niet alles kunnen aftrekken van de belastingen. Libertariërs vinden dat niet enkel de gewone man zoals u en ik belastingen moet betalen, maar dat zeker de superkapitalisten, de elite dus hun steentje mogen bijdragen. Extreem rechts belooft enkel beperkte belastingsvermindereringen als Vlaanderen onafhankelijk wordt en in de parlementen, vooral het Europese, komen ze steeds op voor de belangen van de superrijken. Mensen kunnen enkel vrij en zorgeloos leven met lage belastingen. Een stem op extreem rechts zal dus niets veranderen aan het huidige onterechte belastingsysteem!

STAAT

Libertariërs zoals het Nationaal-Libertarisch Kompas willen een zo klein mogelijke bestuurde, welisbaar onafhankelijke staat Vlaanderen. We willen dat de macht verdeeld wordt naar lagere beslissingsniveaus zoals de provincies, de regio’s en de gemeenten. We vinden dat de staat de burger zoveel mogelijk met rust moet laten en zoveel mogelijk ipv de mensen te pesten ze in vrijheid laten leven! Extreem rechts wil echter een sterke staat Vlaanderen met nog meer wetten en regeltjes, dat noem ik geen vrijheid!

VRIJE MENINGSUITING

Libertariërs zoals het Nationaal-Libertarisch Kompas zijn voor de absolute vrijheid van meningsuiting, zowel qua gesproken als geschreven taal. Van ons mag en moet alles gezegd worden, ook in de media. We zijn ook voor bindende referenda, wat dat is pas vrijheid! Extreem rechts is enkel voor de vrije meningsuiting als het hun zelf past Uiteraard vinden ze het Cordon Sanitaire tegen hen anti-democratisch, maar denkt u echt dat u in een Vlaanderen onder extreem rechts bestuur alles zal mogen doen wat niet strafbaar of oneervol is of alles mogen zeggen wat u wil. Vergeet dat maar schoon want extreem rechtse vrijheid is enkel schijn!

POLITIESTAAT

Libertariërs zoals het Nationaal-Libertarisch Kompas willen geen sterke politiestaat met op elke hoek van de straat een politieagent. Laat dat duidelijk zijn. Criminaliteit moet voor ons ook aangepakt worden, maar de buitensporig hoge straffen die extreem rechts op criminaliteit wil leggen zijn uitermate hoog. Het zal uw eigen kind maar zijn dat heropgevoed moet worden. Libertariërs gaan er van uit dat in de meeste gevallen de politie en het gerecht niet uw beste vrienden zijn! Dit vergeten blijkbaar veel kiezers van extreem rechts.

BESLUIT

In deze opinietekst heb ik aan de hand van 4 belangrijke voorbeelden aangetoond dat extreem rechts niet de grootste vriend van de vrijheid is! Wat kan u dan wel doen als gewone burger? Alle vrijheidsgezinde teksten delen op de sociale media en als burger u blijven verzetten tegen de wetten van de elite tegen onze vrijheden. De strijd zal moeilijk zijn en de strijd voor een grote libertarische partij ook! Bedankt om mijn artikel te lezen en eventueel te delen!

Geschreven door Erik De Ridder