Waarom socialisme altijd faalt

Inleiding tot waarom socialisme altijd faalt:

Waarom schrijf ik dan al weer een post over kapitalisme en socialisme? Omdat het moet. Want socialisme is een kanker die onze samenleving teistert. Helaas denken hedendaagse Amerikaanse en Europese politici dat ze het socialisme nieuw leven kunnen inblazen en het hier kunnen laten werken. Ze houden vast aan dat geloof ondanks het feit dat het socialisme overal elders heeft gefaald dat het is geprobeerd. In dit artikel zal ik de mislukkingen van het socialisme beschrijven, praten over waarom socialisme altijd faalt, en dan bespreken waarom we ons verzetten tegen zijn vermeende allure.

De vele mislukkingen van het socialisme:

Laten we dus eerst enkele van de vele mislukkingen van het socialisme overlopen. In het belang van de leesbaarheid van dit artikel zal ik slechts enkele van de vele mislukkingen van het socialisme bespreken. De voorbeelden die ik zal bespreken zijn de USSR, Noord-Korea en Venezuela. Alle drie die landen probeerden het socialisme. En alle drie faalden ze jammerlijk, wat niet verwonderlijk is als je weet dat het socialisme altijd faalt.

De USSR:

De Sovjet-Unie, of Sovjet-Unie, was misschien wel ’s werelds grootste experiment in socialisme. Een unie van socialistische staten die twee continenten besloeg en klantstaten over de hele wereld had, ging ongeveer 50 jaar lang de strijd aan met de VS en zijn NAVO-bondgenoten. Het mislukte echter uiteindelijk. Net als andere socialistische naties kon het niet genoeg produceren van de goederen die zijn volk wilde. Voedsel, schoenveters, riemen, gereedschap en apparaten waren altijd schaars. Maar goederen die niemand wilde, waren er altijd. Bovendien deed het enorme investeringen in militaire technologie en subsidies voor zijn klantlanden.

De Sovjet-Unie liet zien dat een centraal geplande economie niet kon werken en dat het socialisme altijd faalt. Omdat bureaucraten in centrale kantoren in Moskou beslisten wat er geproduceerd zou worden en in welke hoeveelheid, worstelde de economie van de USSR. Het kon niet produceren wat zijn mensen wilden of nodig hadden, alleen wat de bureaucraten en militairen wilden. Door die mislukking stortte de economie in en stortte de natie mee in. Het socialisme faalde om dezelfde reden waarom het socialisme altijd faalt; het kon niet voor zijn burgers zorgen.

Venezuela:

Kijk maar naar wat er op dit moment in Venezuela gebeurt om te zien dat het socialisme daar duidelijk heeft gefaald. Als het socialisme niet faalde, waarom zouden mensen dan konijnen eten? Waarom zouden regeringstroepen voertuigen in menigten burgers rammen? Het antwoord is dat die dingen niet zouden gebeuren als het socialisme geen complete mislukking was.

De regering in Venezuela had geen geld meer van anderen (het geld van anderen is de belangrijkste reden waarom het socialisme altijd faalt). Ze riepen op tot “eerlijke prijsdagen” waar bedrijven in feite hun goederen moesten weggeven. Natuurlijk hebben die dagen de populariteit van de overheid een boost gegeven. Burgers kregen goederen gratis. Maar door die tijd faalden veel bedrijven. Het weggeven van hun goederen was niet rendabel, dus verloren ze alles. Zoals ze faalden en olie tankte, zo ook de Venezolaanse economie, wat betekent dat het adagium ‘socialisme faalt altijd’ ook in Venezuela gold; de economie werd veel te slecht gemanaged.

Economieën hebben ondernemerschap en kleine bedrijven nodig om te groeien en te slagen. Zonder die twee dingen zal een economie falen. Daarom is China begonnen met het toelaten van kapitalisme en kleine bedrijven in zijn economie; het heeft ze nodig voor groei. Venezuela bewandelde echter een andere weg. Het vernietigde zijn ondernemers en zijn bedrijven en vernietigde daarmee zijn economie. Acties zoals die van Venezuela zijn een van de redenen waarom het socialisme altijd faalt; ze verstikken innovatie en ondernemerschap.

Noord-Korea:

Noord-Korea is een totalitair hellhole. Het socialisme heeft het zo gemaakt. Als Noord-Korea in de jaren 1940 had geweigerd toe te geven aan het kapitalisme en socialisme, dan zou het een andere plek zijn geweest. Het enige wat je hoeft te doen om dat te zien, is naar Zuid-Korea kijken. Omdat het een kapitalistische en democratische natie werd, heeft het gefloreerd.

Noord-Korea werd echter geen kapitalistische natie. Niet eens in de buurt. In plaats daarvan is het een van de meest totalitaire en socialistische naties die er nog bestaan. Door die beslissing is de economie een abjecte mislukking. Net als de USSR heeft het geen goederen geproduceerd die zijn burgers nodig hebben. In plaats daarvan heeft het zich bijna volledig gericht op militaire uitrusting en technologie. De zware industrie en militaire verbeteringen zijn redelijk succesvol geweest. Maar de economie heeft enorm geleden. Binnenkort zal de economie volledig falen omdat het socialisme altijd faalt.

Het socialisme heeft overal gefaald omdat het een mislukking van de economische politiek is. Het is een mislukking van een economisch beleid om twee belangrijke redenen. Die redenen zijn dat het centraal gepland is en dat de uitbreiding ervan afhankelijk is van enorme niveaus van militaire uitgaven en subsidies.

Waarom is het waar dat het socialisme altijd faalt op elke plaats waar het wordt beproefd?

Centrale Planning is een centrale reden waarom socialisme altijd faalt:

Centrale planning kan nooit slagen als economische strategie. Het is te afhankelijk van de mensen die het minst weten over zaken of wat hun burgers nodig hebben. Bureaucraten, zoals die in het Politibureau zaten, weten niet precies wat hun burgers nodig hebben. Zelfs als ze de beste in hun vakgebied waren, gekozen vanwege hun vermogen in plaats van wie ze kenden, zouden ze het moeilijk hebben om adequaat werk te leveren. Maar ze waren niet de beste. Een van de vele ondeugden van het socialisme is dat zijn leiders afhankelijk zijn van gunsten om hun posities te verwerven. Daarom zijn ze niet de beste. Gewoon de beste verbonden.

Die goed verbonden bureaucraten konden hun economieën niet adequaat plannen. Vrije markten zijn geweldig omdat ze burgers laten kiezen wat ze willen en hoeveel ze ervan willen. De “onzichtbare hand” van Adam Smith leidt de markten en productie zodat de juiste dingen in ongeveer de juiste hoeveelheden worden geproduceerd. Het socialisme kan echter niet vertrouwen op die onzichtbare hand. In plaats daarvan is het afhankelijk van bureaucraten waarop niet kan worden vertrouwd om dingen adequaat te doen, laat staan volledig correct.

Centrale planning leidde nooit tot succes toen het in socialistische landen werd geprobeerd. Het leidde alleen maar tot mislukking en economische deprivatie.

Militaire uitgaven en subsidies: de grote twee redenen waarom socialisme altijd faalt (beide komen voort uit centrale planning)

Socialisme en communisme zijn afhankelijk van militaire kracht om uit te breiden. Zodra ze uitbreiden, zijn nieuwe socialistische landen afhankelijk van subsidies van andere landen om socialistisch te blijven. Kijk naar de bovengenoemde naties; de Sovjet-Unie, Venezuela en Noord-Korea. De Sovjet-Unie gaf onnoemelijk veel geld uit aan zijn strijdkrachten. Het had die krachten klaar voor het geval het wilde uitbreiden naar West-Europa, zoals in het boek“De Rode Lijn”,en zodat het zijn wil over de hele wereld kon afdwingen.

Cuba heeft op dezelfde manier gehandeld met zijn leger in Venezuela en Angola. Socialisme vereist enorme militaire uitgaven als percentage van het bbp om levensvatbaar te blijven. Ondertussen zijn de VS erin geslaagd om militair succesvoller te zijn, ondanks het uitgeven van een schamele 3% van het bbp aan defensie. De Sovjet-Unie besteedde soms meer dan 15% aan defensie.

Bovendien zijn kleinere socialistische landen afhankelijk van economische en defensiesubsidies. Venezuela heeft Russische troepen en Chinese subsidies nodig om te blijven bestaan. Net zoals Noord-Korea afhankelijk is van Chinese smokkel om te bestaan of Warschaupactlanden in de Koude Oorlog afhankelijk waren van Sovjetsubsidies om te bestaan. Die subsidies leiden tot economische ondergang voor alle betrokken landen. Ze onttrekken kritisch geld aan de economieën van grotere socialistische landen en vernietigen elke wil om te innoveren of economische problemen op te lossen in de landen die de subsidies ontvangen.

Erger nog, binnen de economieën van nog grotere socialistische landen zijn bedrijfssubsidies nodig om fabrieken overeind te houden, grotendeels dankzij het inefficiënte gebruik van middelen dat gepaard gaat met centrale planning.

Subsidies en onbeperkte militaire uitgaven zijn een monetair zwart gat dat twee van de belangrijkste redenen zijn waarom het socialisme altijd faalt. Ze geven simpelweg te veel uit aan onproductieve projecten, grotendeels als gevolg van centrale planning.

Dat betekent dus dat de grotere reden waarom socialisme altijd faalt, is dat socialistische naties worden gecontroleerd door een centraal planningscomité dat onmogelijk een goed functionerende markt kan nabootsen. Middelen worden verspild, grotendeels aan subsidies en militair materieel, en het land faalt.

Waarom we ons moeten verzetten tegen het socialisme:

Het socialisme zou geen comeback moeten maken in Amerika en Europa.

Denk eerst aan de vele verschrikkingen die het de wereld heeft aangedaan. Door het socialisme stierven in de 20e eeuw tientallen miljoenen mensen. Ze stierven in concentratiekampen, massale hongersnoden, schietpartijen door de geheime politie en proxy-oorlogen in derdewereldlanden. Als het socialisme niet was geprobeerd, zouden die mensen nog steeds leven. Bovendien leidde het tot verschrikkingen zoals de detentie van politieke gevangenen, marteling en ondervragingen van dissidenten, en de empowerment van perverse leiders zoals Pol Pot die weerzinwekkende ideologieën creëerden.

Ten tweede, denk aan het gebrek aan deugdzaamheid en de totale vernedering die gepaard gaat met socialisme. Zoals Winston Churchill opmerkte, is socialisme een ideologie van afgunst. Afgunst, en de andere aspecten van het socialisme, zijn vernederend. Ze vermalen mensen door ze te vullen met haat voor de meer succesvollen. Dat is vernederend en laat niemand goed af.

Het begint al te gebeuren in Amerika en in Europa. Denk maar eens aan hoeveel links praten over miljardairs. Vanwege hun bewondering voor het socialisme zijn ze vol haat en afgunst als het gaat om de rijken. Dat is gevaarlijk en moet worden gecorrigeerd; het is een van de (vele) redenen waarom het socialisme altijd faalt.

Ten slotte moeten we ons verzetten tegen het socialisme omwille van onze economie. We zullen economisch niet succesvol zijn als we ons niet verzetten tegen het socialisme vanwege het feit dat het socialisme altijd faalt. Kijk maar naar de bovenstaande voorbeelden om te zien waarom het socialisme altijd faalt. Hopelijk herkennen onze burgers en politici dat. Wij als natie kunnen economisch succesvol zijn. Door het kapitalisme zijn we een economische grootmacht. Zonder kapitalisme zal dat in het niets verdwijnen. Vecht om het socialisme te weerstaan, zodat we economisch succesvol blijven!

Ik hoop dat je hebt genoten van dit bericht over waarom socialisme altijd faalt!

Socialisme faalt altijd, maar verliest op de een of andere manier nooit zijn aantrekkingskracht

Door Dr. Rainer Zitelmann

In zijn Lectures on the Philosophy of History merkte de Duitse filosoof Hegel op:“Maar wat ervaring en geschiedenis leren is dit – dat volkeren en regeringen nooit iets van de geschiedenis hebben geleerd, of hebben gehandeld op basis van principes die daaruit zijn afgeleid.” Het zou goed kunnen dat Hegels oordeel te hard is. Toch lijkt het erop dat een meerderheid van de mensen niet in staat is om te abstraheren en algemene conclusies te trekken uit de historische ervaring. Ondanks de talrijke voorbeelden van kapitalistisch economisch beleid dat leidt tot meer welvaart en het falen van elke variant van het socialisme die ooit onder reële omstandigheden is getest, lijken veel mensen nog steeds niet in staat om de meest voor de hand liggende lessen te leren.

In de afgelopen honderd jaar zijn er meer dan twee dozijn pogingen geweest om een socialistische samenleving op te bouwen. Het is geprobeerd in de Sovjet-Unie, Joegoslavië, Albanië, Polen, Vietnam, Bulgarije, Roemenië, Tsjechoslowakije, Noord-Korea, Hongarije, China, Oost-Duitsland, Cuba, Tanzania, Benin, Laos, Algerije, Zuid-Jemen, Somalië, Congo, Ethiopië, Cambodja, Mozambique, Angola, Nicaragua en Venezuela, onder anderen. Al deze pogingen zijn in verschillende gradaties van mislukking geëindigd. Hoe kan een idee, dat zo vaak is mislukt, in zoveel verschillende varianten en zoveel radicaal verschillende settings, nog steeds zo populair zijn? Dat is de centrale vraag die Kristian Niemietz stelt in dit uiterst belangrijke boek Socialisme. Het mislukte idee dat nooit sterft. Niemietz, die werkt aan het London Institute for Economic Affairs, weet in één zin een antwoord te geven op zijn vraag: Het komt omdat socialisten met succes afstand hebben weten te nemen van al die voorbeelden. Zodra je een socialist confronteert met voorbeelden van mislukte experimenten, bieden ze altijd het volgende antwoord: “Deze voorbeelden bewijzen helemaal niets! In feite zijn geen van deze echte socialistische modellen.”

Stalin en Mao prijzen

Intellectuelen laten nooit na om uitbundig lof te uiten over elk nieuw socialistisch experiment, zoals blijkt uit hun vurige reacties op de opkomst van het socialisme in de Sovjet-Unie, China, Cuba en Venezuela. Zelfs massamoordenaars als Josef Stalin en Mao Zedong werden enthousiast gevierd door vooraanstaande intellectuelen van hun tijd. Deze intellectuelen waren geen buitenstaanders of extremisten, maar gerenommeerde schrijvers en geleerden. Zelfs de concentratiekampen in de Sovjet-Unie, de Goelags, werden bewonderd: ze werden gepresenteerd als plaatsen van rehabilitatie, niet van straf, waar gevangenen de kans kregen om deel te nemen aan nuttige activiteiten, terwijl ze nadachten over hun fouten. “ Een toen bekende Amerikaanse schrijver legde uit: “De werkkampen hebben in de hele Sovjet-Unie een hoge reputatie opgebouwd als plaatsen waar tienduizenden mannen zijn teruggewonnen.”

Zelfs journalisten en intellectuelen die niet helemaal blind bleven voor de misdaden van het regime, vonden argumenten om te rechtvaardigen wat er gebeurde: “Maar – om het brutaal te zeggen – je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken en de bolsjewistische leiders zijn net zo onverschillig voor de slachtoffers die betrokken kunnen zijn bij hun streven naar socialisatie als elke generaal tijdens de Wereldoorlog die een kostbare aanval beval.” Deze zinnen werden geschreven door de correspondent van de New York Times in Moskou, die van 1922 tot 1936 hoofd was van het kantoor van de krant in de Russische hoofdstad.

Sommige socialistische intellectuelen hadden wel kritiek op de Sovjet-Unie. Maar voor velen was hun antipathie het resultaat van het gebruik van utopische normen als maatstaf voor het beoordelen van echte wereldsystemen – utopische fantasieën die geen enkel systeem in de wereld zou hebben kunnen waarmaken.

Veel westerse intellectuelen waren enthousiast in hun steun voor Mao Zedong en zijn culturele revolutie, ondanks het feit dat er 45 miljoen levens verloren gingen tijdens het grootste experiment van het socialisme – de Grote Sprong Voorwaarts – alleen al aan het einde van de jaren 1950. Na Mao’s dood, toen het hervormingsbeleid van Deng Xiaoping honderden miljoenen Chinezen bevrijdde van bittere armoede, waren diezelfde intellectuelen lang niet zo enthousiast over China als in Mao’s tijd. “Net zo ironisch genoeg begon het enthousiasme van westerse intellectuelen voor China te vervagen toen de meest moorddadige periode voorbij was”, meldt Niemietz. Westerse intellectuelen hadden China rijkelijk geprezen toen miljoenen Chinezen verhongerden of zich dood werkten in dwangarbeidskampen. Maar toen een programma van relatieve liberalisering miljoenen mensen uit de armoede tilde, schitterden die intellectuelen door hun stilzwijgen. Marktgebaseerde hervormingsprogramma’s, hoe succesvol ook, zullen nooit bedevaarten inspireren. Zelfs de Noord-Koreaanse dictator Kim Il Sung en het moorddadige Rode Khmer-regime in Cambodja vonden bewonderaars onder westerse intellectuelen, zoals Niemietz in twee hoofdstukken van zijn boek aantoont. En dan hebben we het nog niet eens over Cuba en Che Guevara, die in het Westen een popicoon werd.

Het is altijd hetzelfde verhaal…

In zijn grondige historische analyse laat Niemietz zien dat elk socialistisch experiment tot nu toe drie fasen heeft doorlopen: tijdens de eerste fase, de wittebroodsweken, zijn intellectuelen over de hele wereld enthousiast over het systeem en prijzen het de hemel in. Dit enthousiasme wordt altijd gevolgd door een tweede fase, desillusie. Tijdens deze fase verdedigen intellectuelen nog steeds het systeem en zijn “prestaties”, maar trekken hun kritiekloze steun in en beginnen tekortkomingen toe te geven, hoewel deze vaak worden gepresenteerd als het resultaat van kapitalistische saboteurs, buitenlandse krachten of boycots door Amerikaanse imperialisten. In de derde fase tenslotte ontkennen intellectuelen dat het ooit echt een vorm van socialisme was, de niet-echt-socialisme fase. Dit is het stadium waarin intellectuelen in de rij staan om te stellen dat het land in kwestie – bijvoorbeeld de Sovjet-Unie, China of Venezuela – nooit echt een socialistisch land is geweest.

Tegenwoordig proberen westerse socialisten zich niet eens te verzetten tegen het kapitalisme in de echte wereld met historische voorbeelden van socialisme. In plaats daarvan voeren ze argumenten aan die gebaseerd zijn op de vage utopie van een ‘rechtvaardige’ samenleving. Soms noemen ze ‘Noords socialisme’ – d.w.z. de variant van het socialisme die ontstond in landen als Zweden – als voorbeeld, hoewel ze volledig vergeten dat de Noordse landen, die hebben geleerd van hun mislukte socialistische experimenten van de jaren 1970, het socialistische pad al lang hebben verlaten en vandaag – ondanks het feit dat ze hogere belastingen hebben – niet minder kapitalistisch zijn dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Waarom ik walg van linksen

Tsjonge, wat heb ik een hekel aan linsen. Met hun voortdurende claim op morele superioriteit. Met hun zelfbenoemde patent op beschaving en fatsoen. Met hun zelfgenoegzame glimlach en hun afgemeten flauwe grapjes, die getuigen van goede smaak, zo vinden ze zelf. En met de standaard minachting waarmee andersdenkenden tegemoet worden getreden. De publieke omroep puilt ermee uit. 
De huidige migratiecrisis in Europa is hun finest moment. Dit is waar goedvolk al die jaren reikhalzend naar heeft uitgekeken. Je kunt je tv niet aanzetten of je krijgt weer zo’n meelijwekkend verhaal over illegale migranten te horen, liefst gelardeerd met beelden van huilende kindertjes. Dat het leeuwendeel van de migrantenstroom bestaat uit alleenstaande jongemannen, die stijf staan van het testosteron, dat zien we niet. Nee, de kijker wordt bedolven onder propagandistische beelden, emo-porno over deze illegale voornamelijk islamitische migranten. De feitelijke inhoudelijk discussie, daar zijn ze niet van, de linksen. Politiekcorrecte agitprop past meer in hun straatje.

En de analyses gaan niet veel verder dan: “O, wat is het toch erg. Wat zijn het toch allemaal zielige vluchtelingen. Het is een Europees probleem. Laten we er nóg meer opvangen. Dat is goed voor de economische groei van Europa. Zonder deze mensen heeft Europa geen toekomst. Zij verrijken onze samenleving. Hun kinderen gaan onze bejaarden verzorgen.”

“U vindt dat we in Europa minder illegale migranten moeten opvangen en meer in de regio waar ze vandaan komen? U vindt dat we de grenscontroles weer moeten invoeren? U vindt niet dat we zeer ruimhartig zoveel mogelijk mensen moeten toelaten en een huis, uitkering en gezondheidszorg moeten geven? Werkelijk? Wat bent u een gevoelloos mens. U is een nazi, een islamofoob en een rechts-extremist.”
Goedvolk journaille vindt dat wij de morele plicht hebben om alle illegale migranten zonder uitzondering op te vangen en beter te behandelen dan onze eigen ouders en kinderen. Hun praatprogramma’s zijn niet meer dan een soort plichtmatige kringgesprekken van gelijkgestemden, die tot doel hebben aan de buitenwereld te laten zien hoe enorm alle aanwezigen deugen met hun diep invoelend vermogen en hoe verschrikkelijk mensen zijn die daar niet in meegaan. Ook willen ze graag laten weten dat ze het gezellig hebben onder elkaar. Ze zitten immers prima in hun velletje, zo vinden ze zelf. Ze hebben heus wel eens hun twijfels, vanuit de onderbuik, daarbij een vies gezicht trekkend, maar dat duurt nooit lang. Uiteindelijk staan ze toch altijd weer stevig met beide benen aan de goede kant van de zelf getrokken morele lijn.
In hun actualiteitenprogramma’s laat goedvolk louter door henzelf geselecteerde ‘deskundigen’ en politici met hun eenzijdige gelijkgeschakelde fopanalyses bevestigen wat ze zelf al vinden. In vrijwel alle gevallen is het 10% feiten, 90% emotioneel gezwelg en moreel appèl. Het zijn echte zendelingen, die gutmenschen. Zij weten wat goed is voor ons en de rest van de wereld. Daar organiseren zij hun radio- en televisieprogramma’s omheen. Onwelgevallige feiten en inhoudelijke argumenten die de visie van de linkse onderuit halen zijn daarbij alleen maar lastig. Die worden liefst genegeerd. Maar mochten ze terloops toch ter sprake komen dan wordt er vlug overheen geleuterd. Wat het goedvolk journaille helemaal niet doet is mensen uitnodigen die een andere mening hebben en dit goed onderbouwd weten uit te dragen. Áls je zulke abjecte lieden al uitnodigt in je programma, dan doe je dat slechts als je denkt ze in een kwaad daglicht te kunnen stellen, met een hard kruisverhoor, liefst op een punt dat helemaal niets met de inhoudelijke discussie te maken heeft: een ongemakkelijke uitspraak of voorval uit het verleden. De geëigende tactiek hierbij is drammen, drammen en nog eens drammen. Dit gebeurt allemaal met het vooropgezette doel om aan tonen dat deze persoon met zijn verkeerde mening niet deugt, in de hoop dat dit dan weer bijdraagt aan de glans van henzelf, de goede mensen met de goede mening. 
Kortom, linksen zijn hele nare mensen. Ik heb ze met dit stukje alweer te veel aandacht gegeven.
Bron: http://gazetgezondverstand.blogspot.com/2015/08/waarom-ik-walg-van-gutmenschen.html

Waarom socialisme slecht is

Hoe aantrekkelijk was het socialistische idee in de late 19e en vroege 20e eeuw, voor de Eerste Wereldoorlog! Alle lasten van het leven en het dagelijkse werk, alle onrechtvaardige ongelijkheden van materiële rijkdom waarneembaar in de samenleving, en alle onzekerheden van de gezondheidszorg en ouderdom zouden worden opgeheven van de vermoeide schouders van de “gewone man” met de komst van het socialisme.

Het socialisme zou alles rechtzetten. De mensheid zou worden bevrijd van de ketenen van de kapitalistische “loonslavernij”, iedereen zou worden voorzien van alle benodigdheden en voorzieningen van het materiële bestaan en verlangen, met alle leven in de gelijkheid van “sociale rechtvaardigheid” : Bijkomend zou een einde komen aan de onderdrukking terwijl de tirannie zou worden afgeschaft over de hele wereld.

Wat een nachtmerrie werd daarmee losgelaten op de mensheid! Te beginnen met de bolsjewistische Revolutie in Rusland in 1917 en vervolgens door alle andere communistische “overwinningen”, hetzij door sovjetverovering of binnenlandse revoluties en burgeroorlogen zoals in China of Cuba.

SOCIALISTISCHE REALITEIT VAN VERPLETTERDE VRIJHEID EN TIRANNIE

Burgerlijke vrijheden werden afgeschaft en geen gesproken of geschreven toespraak werd toegestaan buiten de “officiële lijn” van de regerende Communistische Partij. De socialistische centrale planning betekende dat de overheid bepaalde wat werd geproduceerd, waar, door wie, en in welke hoeveelheden. Ieders educatieve mogelijkheden, woonruimtes en werkgelegenheid werden toegewezen en gecommandeerd door de staat in naam van het collectieve “algemeen belang.” Afwijkende mening, onenigheid, of zelfs verdacht gebrek aan enthousiasme voor de vordering van de heldere, mooie socialistische toekomst werden beantwoord met arrestatie, gevangenisstraf, verbanning naar slavenwerkkampen, of de dood door marteling, honger, of eenvoudige deportatie.

Het menselijk leven werd ontdaan van privacy, met alles onder toezicht door agenten van de geheime politie of mogelijk gemeld door informanten. Angst en achterdocht waren onlosmakelijk verweven met een interpersoonlijke relatie of vereniging, of het nu in de overheid was, of met buren in appartementencomplexen in overheidsbezit. Vriendschappen, werden zo dus precaire relaties die konden eindigen in verraad en een klop op de deur in het midden van de nacht van de geheime politie met als gevolg de spoorloze verdwijning van een individu of een hele familie.

Het was niet genoeg voor de socialistische staat om publieke woorden en daden te bevelen en te controleren. Propaganda en indoctrinatie werden gebruikt in een poging om vorm te geven aan hoe mensen dachten over de wereld en zichzelf. De inhoud van de geest van het individu moest een product worden van het centrale plan net zoals de soorten en hoeveelheden van de fysieke goederen geproduceerd in “de mensen” fabrieken. 

MENSELIJKE KOSTEN EN MATERIËLE ARMOEDE VAN HET SOCIALISME- IN‐ DE PRAKTIJK

De menselijke kosten van het grote socialistische experiment om mens en maatschappij te remaken voor een nieuwe collectivistische hemel op aarde waren bijzonder groot. Historici van de communistische ervaring over de hele wereld hebben geschat dat maar liefst 200 miljoen mensen – onschuldige mannen, vrouwen en kinderen – kunnen zijn gedood in de socialistische vleesmolens: 64 miljoen in de Sovjet-Unie en tot 80 miljoen in China, met miljoenen meer in de andere socialistische samenlevingen rond de wereld. 

Hebben deze offers voor die betere socialistische toekomst vruchten afgeworpen? Heeft het socialisme zijn beloften waargemaakt? In elke socialistische centraal geplande samenleving, omhulden tekorten, slechte handelswaren en stagnerende levensstandaard omhulde het leven van de overgrote meerderheid van de burgers van deze landen. Iedereen die de gelegenheid had om de Sovjet-Unie te bezoeken (zoals ik deed in haar laatste jaren) kon niet anders de zombie-achtige leegte vaststellen in de gezichten van velen in de straten van Moskou, te voet sjokkend van de ene regering winkel naar de andere in wanhopige zoektocht naar de fundamentele basisbehoeften van het dagelijks leven. Er stonden lange rijen mensen in een winkel te wachten om een aantal basisproducten van slechte kwaliteit te kopen. Bij andere overheidswinkels zouden er lege schappen zijn zonder klanten. Alle winkels werden bemand door lusteloze, verveelde en onverschillige overheidsmedewerkers. 

Wat kan dan ook worden verwacht van een economisch systeem dat een individueel initiatief of stimulans om te werken, te sparen en te investeren verhinderde, aangezien particuliere ondernemingen waren afgeschaft en als basis van uitbuiting en onrecht waren verklaard? (In de laatste vijf jaar van de Sovjet-Unie, had de communistische partij leider, Michail Gorbatsjov, kleine en beperkte particuliere ondernemingen toegestaan, en deze, hoe weinig en beperkt, ook waren de enige zaken van economische levendigheid.)

De Oostenrijkse libertarische economen, met name Ludwig von Mises en Friedrich A. Hayek, hadden al in de jaren 20 en 30 aangetoond dat de nationalisatie van particulier eigendom en het einde van de marktconcurrentie en een marktgebaseerd prijssysteem de mogelijkheid voor elke rationele economische besluitvorming uitsloot. Om redelijkerwijs te bepalen wat te produceren, met welke productiemethoden, en in welke relatieve hoeveelheden, zo leegde hij uit, moest er een effectieve methode van economische berekening zijn. Maar zonder marktconforme prijzen die de werkelijke vraag- en aanbodomstandigheden in veranderende omstandigheden weerspiegelen, vloog een centraal geplande economie in zekere zin blind. Het resultaat is wat Mises ooit terecht in een van zijn korte werken over dit onderwerp-“geplande chaos” noemde. 

Vampierachtige, socialistische politieke en economische systemen ontvoerden de levenskracht uit de samenlevingen waarin ze regeerden. Geen ambitie, geen drive, geen vooruitzichten voor een beter en gelukkiger leven was de staat waartoe het socialisme de mensheid in die delen van de wereld veroordeelde.

De enige kansen voor een beter leven kwamen de heersende machtselite van de communistische partij ten goede. Ze hadden speciale winkels, speciale medische klinieken, speciale vakantieoorden, speciale woonaccommodaties, speciale mogelijkheden om naar het buitenland te reizen naar andere socialistische landen of zelfs “de vijand” het Westen van waaruit verboden goederen terug naar huis konden worden gebracht.

EINDE AAN SOCIALISTISCHE PLANNING EN WEDERGEBOORTE VAN DE WELVAART VAN DE MARKT

In het laatste decennium van de 20e eeuw stortte het marxistische socialisme in de Sovjet-Unie en de “gevangen naties” Oost-Europa, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door Stalin werden veroverd in mekaar. De dood van Mao Zedong in 1976 werd in de jaren ’80 gevolgd door economische hervormingen in China die niet de politieke wurggreep veranderden die de Chinese Communistische Partij op het land had maar wel een verscheidenheid van beperkte en gecontroleerde markt- gebaseerde institutionele transformaties introduceerde die radicale verbeteringen in het dagelijkse leven van honderden miljoenen mensen hebben gebracht.

Veel onderontwikkelde landen in wat vroeger “de derde wereld” werden genoemd, keerden zich in de jaren tachtig en negentig af van het model van de socialistische centrale planning in Sovjetstijl en plaatsten de mensen daar op de weg naar meer marktgericht materiaal en sociale verbetering. In sommige van deze landen zijn armoede en frequente honger bijna uitgeroeid als gevolg van de invoering van vrijere markten en concurrerende ondernemersactiviteiten.

DRACULA STIJGT OP! SOCIALISME KOMT OPNIEUW UIT HET GRAF

Maar net zoals Dracula weer opstijgt uit het graf, is het socialisme met het maken van een comeback onder academici, hogeschool en universiteitsstudenten, en een groeiend aantal intellectuelen. Het komt het meest recent tot uiting in de opgang van de PVDA/PTB.

Kijk eens naar de website van de PVDA/PTB, ze hopen op een nieuw “progressief” socialistisch Belgie ter vervanging van het huidige onderdrukkende en uitbuitende systeem van “neo‐ liberalisme,” dat ze haten en willen omverwerpen.

Zij houden ons voor dat met hen aan de macht er een echt “democratische” maatschappij zal zijn. Een klein handvol rijke kapitalisten moet niet de economische richting dicteren en bepalen van de Belgische economie, voor hun eigen particuliere winst. Nee, de toekomst van dit land moet in handen zijn van alle mensen door middel van democratische besluitvorming.

Werknemers moeten collectief fabrieken en ondernemingen beheren, en de samenleving als geheel moet een breed scala verzorgen en aanbieden van “gratis” dingen voor iedereen: gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs van kleuterschool tot universiteit, en huisvesting en vervoer zou allemaal gratis worden. Ook zou iedereen verzekerd zijn van een jaarlijks universeel basisinkomen. Plus, de werkweek zou worden verminderd en vakantie tijd verhoogd om iedereen meer vrije tijd te bieden en om werkkansen te creëren voor de werklozen.. (Hoe en wie moet betalen voor al deze “gratis” items van het materiële leven blijft een onbeantwoorde vraag, tenzij dan een algemeen vermoeden dat “de rijken” op passende wijze zullen worden belast om de rekening te betalen.)