Verzet tegen massale immigratie heeft niets met racisme te maken

Veel Italianen zijn tegen migratie. Dat wordt duidelijk uit de brede steun voor het beleid van gesloten grenzen van de Lega/Vijfsterrenbeweging-regering. Maar betekent dat ook dat Italianen zich tegen de vijf miljoen migranten die het land telt keren? Nee, integendeel. Veel Italianen maken een onderscheid tussen migratie en migranten. En dat onderscheid zou ook in dit land gemaakt moeten worden.

Het lijkt er op dat veel Italianen zich wel tegen migratie keren, maar niét tegen de in het land verblijvende migranten. Kán dat? Tegen migratie zijn, maar niet tegen migranten? Ja, dat denk ik wel!

Discriminatiekaart

Voorstanders van (massa-)immigratie willen ons graag doen geloven dat het niét kan. Dat tegenstanders van migratie óók tégen migranten zijn. Om vervolgens de discriminatiekaart te trekken: want wie tegen migratie is én tegen migranten discrimineert Afrikaanse en andere bevolkingsgroepen… Eurocommissaris Frans Timmermans spant de kroon door migratie te bepleiten omdat Afrikanen en Europeanen elkaar broeders en zusters zouden zijn.

Racisme-val

Deze racisme-val is schandalig en onzinnig. Want wie tegen migratie is, is tegen beleid, niét tegen mensen! Tegen het beleid om de grenzen open te zetten voor migranten van buiten Europa. Daar zijn goede redenen voor aan te voeren die niets met racisme van doen hebben! Verzet tegen massa-immigratie richt zich – per definitie – ook niet tegen migranten die al in Europa gevestigd zijn. Als zij hier legaal verblijven hebben zij het recht om hier te zijn en hier te blijven.

Politieke discussie

Die politieke discussie moet gevoerd worden. Willen we dat Europa een toevluchtsoord wordt voor vluchtelingen en migranten uit andere delen van de wereld, waar het leven minder gemakkelijk is? Willen we onze grenzen hermetisch sluiten voor iedere vreemdeling die er aanklopt?

Of willen we dat Europa alleen – zo lang als dat nodig is – vluchtelingen opvangt die in levensgevaar zijn en niet in de eigen regio kunnen worden opgevangen en alleen andere migranten toelaat die een aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor onze samenleving?

Ik kies voor het laatste! Naar het voorbeeld van Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Gebaseerd op individuele selectie op basis van opleiding en ervaring. Met de concrete behoefte aan menskracht voor onvervulbare vacatures, die niet door automatisering en robotisering vervangen kunnen worden, als enige referentiekader.

Geschreven door Erik De Ridder

Een stop op immigratie. We gaan voor hulp IN Afrika

Het continu maar blijven opvangen van migranten is voor onze samenleving met zijn tere sociale cohesie ondoenlijk. Het inwoneraantal van Afrika zal echter nog explosief stijgen, naar meer dan 4 miljard mensen in 2100, dus je kan dit simpelweg niet volhouden. De Dalai Lama en zelfs Hillary Clinton vragen zich af wat wij in Europa aan het doen zijn; het is pure zelfvernietiging. De opvang leidt inmiddels tot grote onvrede. Verder kost de immigratie vreselijk veel geld, aan uitkeringen, begeleiding, hulp, politie. Vandaar dat wij als Nationaal-Libertarisch Kompas willen inzetten op directe hulp in Afrika. We moeten hen helpen hun eigen vis te gaan vangen; kennis overbrengen dus, zodat Afrikanen niet meer de gevaarlijke oversteek zullen maken naar ons continent waar er op de lange termijn helemaal geen garantie voor een betere toekomst is.

We willen de nadruk leggen op ‘daar’. Ter plaatse is hulp nodig en wij gaan het brengen. De ongebreidelde immigratie helpt niemand. Het ontvangende land zit met de nadelen, de migranten worden er niet bij geholpen en het land waar ze vandaan komen wordt er niet ‘beter’ op.

Het huidige beleid werkt niet, wij als Nationaal-Libertarisch Kompas willen terug naar het systeem van jumelages/partnersteden, dat in de jaren 70-80 zo populair was, maar dan op landenniveau. Een westers land wordt een ‘vaste vriend’ van een land in Afrika, wisselt uit, en kan 1 op 1 hulp geven. Via de VN is dit veel te lastig. Bovendien kan er met directe banden een ‘wedstrijd’ gehouden worden; wie verleent de beste steun? In dat oude jumelage-systeem waren er veel uitwisselingen op allerlei gebieden tussen de verschillende steden. Voorbeelden zijn scholen, sportverenigingen, bestuurders, overheidsdiensten en kunst. Men hield werkweken en andere culturele evenementen. Dit kunnen we doortrekken naar landelijk niveau. Dat is dan ook waar we als Nationaal-Libertarisch Kompas voor pleiten.

Zo werken we buiten de VN om. Die voldoen al lang niet meer als organisatie die adequate hulp geeft en is gevallen voor de grillen van de achteroplopende landen die stemmen uit rancune. Eén op één directe hulp is vele malen beter.

Stel dat wij een jumelage aangaan met Ghana. Wat we dan willen realiseren is een nuttige en zinvolle transitie van kennis omtrent watermanagement, agricultuur, democratie, scholensystemen en andere zinvolle kennis. Natuurlijk is daar geld mee gemoeid, maar een professor van de universiteit van Oxford heeft eens uitgerekend dat je daar ter plaatse 185x meer hulp kan geven dan hier in het westen.

Ook willen wij inzetten op een beleid van demografische bewustwording. Het stimuleren van voorbehoedsmiddelen door deze bijvoorbeeld slechts tegen kostprijs te leveren, in voldoende mate aanwezig, of wellicht daar ter plekke fabrieken te bouwen. Ook Afrika moet iets doen aan de explosieve bevolkingsgroei, de wereld kan het simpelweg niet aan. Lever hulp tezamen met hulp bij geboortebeperking, zodat de mensen echt merken dan ze er beter van worden.

Het jumelage-systeem dat Nationaal-Libertarisch Kompas wil gaan instellen werkt beide kanten op: laat bijvoorbeeld jongeren uit Ghana hier studeren. Uiteindelijk keren ze wel weer terug naar het land van herkomst om daar de opgedane kennis te gebruiken en te investeren in de maatschappij.

Op deze manier omzeil je ook de corruptie; waarbij steeds geld in de zakken van de verkeerde mensen terecht komten. Dit is een bekend probleem in Afrika. Met hulp, kennis, toezicht, en materialen te zenden bereik je veel meer.

Nationaal-Libertarisch Kompas wil in ieder geval NIET naar 13-14 miljoen inwoners voor België. Het is druk genoeg. We willen alleen nog échte politieke vluchtelingen toelaten, ongeveer 3000 per jaar. Geen migranten meer.