Opmerkingen voor Christenen

Het begin van de christelijke jaartelling is te situeren in Rome, rond het hoogtepunt

van de Romeinse beschaving. Rome’s suprematie was in de toen bekende wereld vrijwel

onbetwist en het was het begin van een lange periode van vrede. Die zogenaamde Pax Romana (Romeinse Vrede) duurde ongeveer 200 jaar beginnend met het bewind van Caesar Augustus. Rome was behoorlijk geletterd, daar

waren vele grote schrijvers, geleerden, historici, beeldhouwers en schilders, om

andere vooraanstaande mannen van filosofie en geleerdheid niet te noemen. Daarom is het zeer

vreemd dat we, ondanks de grote commotie die zogenaamd was aangekondigd

rond de geboorte van Christus en ook zijn kruisiging (volgens de bijbel), niet één enkele historicus of schrijver uit die tijd kennen die het de moeite waard vond om er een notitie van te maken

in hun geschriften. Buiten de gefabriceerde bijbelse geschriften heeft geen Romeinse

historicus, geen enkele Romeinse schrijver en geen enkele Romeinse toneelschrijver ook maar iets achtergelaten

dat aangeeft dat hij ook maar het flauwste besef had dat deze zogenaamd grootste van alle groten

in hun midden was en predikte wat de grootste leer van alle wordt genoemd: het Nieuwe Testament.

Caesar liet omvangrijke geschriften na, die vandaag nog steeds bestaan

en kan kunnen worden bestudeerd door onze middelbare school jongens en meisjes, . Christus zelf, die

zogenaamd de grootste boodschap om aan het nageslacht te bezorgen had die de wereld ooit heeft

gekend, liet niet het minste stukje papier achter waarop hij een woord had geschreven. Dit wordt in feite door de bijbelse literatuur zelf bevestigd, er wordt alleen vermeld dat hij ooit in het zand heeft geschreven.

Vandaag de dag kunnen we nog steeds de grote redevoeringen en geschriften van Cicero bestuderen. Hij liet meer dan 800 brieven achter, die we tot op de dag van vandaag kunnen bestuderen. We kunnen hele boeken bestuderen

van wat Marcus Aurelius schreef, we kunnen bestuderen wat Aristoteles, Plato

en tientallen anderen schreven die uit dezelfde tijd waren als het

begin van de christelijke jaartelling, of eraan voorafgingen. Maar vreemd genoeg is er geen woord of geschrift

dat kan worden toegeschreven aan Jezus Christus zelf. 

De Grieken en Romeinen uit die tijd, en zelfs vroeger en daarna, hadden

de kunst van het beeldhouwen ontwikkeld tot een echte kunst met grote K.

We kunnen bustes vinden van Cicero, van Caesar, van Marcus Aurelius en talloze andere Griekse en Romeinse hoogwaardigheidsbekleders, belangrijke en mindere belangrijke, maar niemand lijkt dat te hebben gedaan voor Jezus.

Niemand vond het belangrijk genoeg om een ​​afbeelding van Jezus Christus te maken. 

De reden daarvoor is ongetwijfeld dat er destijds geen model was. Er waren

ongetwijfeld tal van bekwame kunstenaars en schilders in die tijd, maar vreemd genoeg nam niemand de tijd of had interesse genoeg om een ​​gelijkenis hiervan te schilderen.

Zogenaamd de grootste van alle leraren, die in feite werd uitgeroepen tot de “Zoon van

God’, kwam naar de aarde. Maar er is nooit een schilderij gemaakt van deze man, die, naar ons wordt verteld, grote menigten om zich heen verzamelde en grote consternatie en vrees veroorzaakte, zelfs voor koning Herodes van Judea zelf. Dit is allemaal heel, heel vreemd,

wanneer, zoals de Bijbel beweert, de geboorte van Jezus Christus werd ingeluid met grote…

fanfare en geweldige proclamaties. Engelen kondigden zijn geboorte aan en een buitengewoon

heldere ster wees naar zijn geboorteplaats. Dit zijn mijn bemerkingen aan u, beste Christen!