Klimaat en Milieu. Onderscheid maken tussen linkse Groene klimaatgekte en een proper milieu

Klimaat en milieu, veel genoemde termen in de hedendaagse politiek. Vaak ten onrechte worden deze termen door elkaar heen gebruikt. Dit is onjuist, verwarrend en moet beter uitgelegd worden. Aan het milieu kunnen we wel direct iets doen, het klimaat kunnen we echter níet veranderen, ondanks de heersende Groene klimaatgekte.

We kunnen simpelweg de aardbol niet veranderen/repareren. De burgers worden door de huidige politiek en mainstream media verkeerd voorgelicht. Het idee dat de mensheid dit wel zou kunnen is ijdele hoop en hoogmoed. Het is ook onwetenschappelijk. Immers wat zou dan de gedroomde ‘gemiddelde temperatuur’ moeten zijn? Daar is geen antwoord op en wetenschappelijk zal die er ook nooit komen.

We kunnen niet zelf het klimaat veranderen. En het is bij lange na nog niet eens goed duidelijk wát het klimaat doet veranderen. CO2 –toename is niet de hoofdfactor. De ‘demonisering’ van CO2 is compleet ongefundeerd. Er zijn veel verschillende factoren die van invloed zijn op het klimaat. Van zonnecycli tot schommelingen van de aarde, en bewegingen in de oceanen of tektonische platen. Niet alle veranderingen zijn slecht. Recente voorbeelden zijn dat er weer een ijs-toename plaatsvindt in Groenland en Antarctica. Als Nationaal-Libertarisch Kompas strijden we tegen deze linkse Groene klimaatgekte!

Los van de onwaarheden en hoogmoed is de breed uitgedragen verheerlijking van de Energie-Transitie, waarbij dan zoveel mogelijk alles op stroom gaat, technisch en financieel niet haalbaar. De burger wordt een worst voorgehouden die een ramp wordt op allerlei gebieden. In oude huizen in de binnensteden zijn warmtepompen niet of nauwelijks mogelijk. Mensen vergeten ook dat je eerst je huis moet isoleren en ventileren; ook dat kost veel geld. Elektriciteitskabels moeten hiervoor worden opgegraven en aangepast, een klus die niet zomaar is geklaard. De rekening komt straks bij de middenklasse terecht. Er zal geen geld meer zijn voor allerlei andere sectoren. Dat interesseert de Groene partij echter niet. Alle oude fossiele systemen moeten echter ook nog eens werkend blijven; ze zijn als back-up nodig voor calamiteiten en voor de momenten dat wind- en zonne-energie niet ‘winbaar’ is. Ook de kilometervergoeding is Groene onzin, het is niet bewezen dat ons rijgedrag invloed heeft op het klimaat.

Waar we ons wel op moeten focussen is het milieu. Oftewel onze directe leefomgeving. Het afval moet minder, de verwerking van afval moet schoner en zorgvuldiger. Betere zorg voor natuurgebieden en de herwaardering voor van lokale natuur is van belang.

We moeten dus meer inzetten op cradle-to-cradle productie & consumptie en vormen van een circulaire economie. Recyclen moet worden geperfectioneerd. De overheid moet investeren in dit soort initiatieven. Ondertussen moeten we internationaal regelen dat China geen vrij spel krijgt in vervuilende en milieuvernietigende politiek. Als Nationaal-Libertarisch Kompas zeggen we dus ja voor een proper milieu, nee tegen de Groene klimaatfundamentalisten!