Hervorm het belastingstelsel! Een vlaktaks van 15%

Het Nationaal-Libertarisch Kompas wil ons belastingstelsel fundamenteel veranderen. Wist u dat er in België 47 personen zijn die jaarlijks meer dan een miljard Euro verdienen zonder daar 1% belasting op te betalen? Het zijn de Coucke’s, Davignons, Eric Wittoucks en co die omdat ze goede boekhouders hebben alles aftrekken van de belasting of omdat ze veel mensen tewerkstellen geen belasting betalen. Het Nationaal-Libertarisch Kompas heeft berekend dat mochten deze 47 miljardairs een eerlijke taks van 15% betalen er zoveel belastingsgeld in de staatskas stroomt dat u en ik ipv de huidige gemiddelde belasting van 48% ook maar 15% zullen moeten betalen. Mocht bv. Coucke een eerlijke vlaktaks van 15% betalen zal dat evenveel opleveren als het geld van 450.000 gewone werknemers. Waarom moet de gewone man zich blauw betalen en mogen de superrijken profiteren van het systeem? Een vlaktaks is een typisch libertarisch standpunt. Stel u voor wat u allemaal zult kunnen doen als uw belasting wordt verminderd van 48 naar 15%, zonder dat het de staatskas ook maar een Euro kost. Werken zal veel aantrekkelijker zijn en de koopkracht stijgt drastisch!

Er is een kleine libertarische partij in Vlaanderen, de VolksLiga, die de vlaktaks steunt: stem bij de volgende verkiezing voor uw eigen portemonnee en overweeg een stem op deze nieuwe partij die fatsoenlijk rechts is en voor de Vlaamse onafhankelijkheid! Bezoek hun webstek https://volksliga.eu want de Belgische politiek kan anders en beter. Zet ook deze site van Het Nationaal-Libertarisch Kompas bij uw favorieten zodat u op de hoogte blijft van onze libertarische visie.

Geschreven door Erik De Ridder