Goede doelen – nog een fraude

Zogenaamde ‘goede doelen’ zijn voor het grootste deel niets meer of minder dan een middel om nog meer geld uit de massa te halen om de toch al overvolle schatkist van de megarijken aan te zwellen. We moeten ons collectief realiseren dat we massaal worden opgelicht en elke keer dat we reageren op de emotionele chantage die 24/7 uitgaat van deze zeer dubieuze instellingen, dragen we niet meer bij aan een ‘goed doel’ dan dat we het kopen van de bedrijfsafval vermomd als ‘consumptiegoederen’, die grotendeels afkomstig zijn uit dezelfde bronnen, zoals de grote liefdadigheidsinstellingen vaker wel dan niet, gewoon een nauwelijks verhulde dekmantel zijn om het bedrijfsbeleid en de belangen van onze Elite-meesters naar voren te brengen.

Het gaat heel ’tegen de stroom in’ om zelfs maar te proberen dit stuk te schrijven, dat is de kracht van de propaganda die op ons is gericht, maar ik schrijf het en vecht tegen het interne conflict dat ik heb, als we het woord over deze hoax willen verspreiden . Maar om alle twijfel te vermijden, wil ik eerst zeggen dat ik niets dan bewondering heb, behalve misschien getint met een beetje droefheid, voor de miljoenen die vrijwillig hun weinige vrije tijd geven die ze hebben als vrijwilligers voor veel van deze volkomen gewetenloze organisaties. Deze mensen behoren tot de meest onbaatzuchtige op de planeet en toch worden ze op monsterlijke schaal bedrogen door de Elite-bloedzuigers die deze stand van zaken in stand houden zonder zelfs maar een milde gewetensaanval.

Of we nu bijna letterlijk op straat worden aangesproken door iemand die ons een collectebus duwt, of onderworpen zijn aan massale reclamecampagnes van meerdere miljoenen Euro’s in de media, de naam van het spel is inderdaad emotionele chantage van de meest verraderlijke maar overtuigende soort. Er is iets aangeboren in de menselijke psyche (afgezien van de psychopaten die op ons jagen) dat bij ons de behoefte oproept om anderen te laten zien dat we in wezen ‘goede’ en ‘zorgzame’ mensen zijn en het is dit verlangen dat subtiel wordt tegengewerkt ons om de hoax van liefdadigheidsdonaties te plegen.

Ik reken niet in deze categorie kleine lokale liefdadigheidsinstellingen, gerund door en voor slachtoffers van verschillende soorten lijden of onrecht, maar al die wereldwijde en landelijke, bekende liefdadigheidsinstellingen, wier namen we allemaal zo vertrouwd kennen.

We moeten ook nadenken over de meer fundamentele kwestie waarom deze grootschalige liefdadigheidsinstellingen hoe dan ook nodig zijn in onze veronderstelde verlichte tijden. Moeten we geen beschaafde wezens zijn? Of zijn we zo onbeschaafd dat we elk kansarm lid van onze soort niet adequaat kunnen of willen voeden en anderszins in het algemeen kunnen verzorgen? Heb je jezelf ooit de vraag gesteld waarom dit het geval kan zijn? Als de megarijken echt wilden dat er een einde kwam aan armoede en ontberingen, konden ze dat bijna van de ene op de andere dag doen door een klein deel van de dagelijkse rente van hun enorme fortuin te besteden. Alleen al het feit dat ze dat niet doen, spreekt boekdelen voor mij. Anders gezegd, waarom zouden wij, degenen onder ons die strikt genomen net boven de armoedegrens zitten, bijdragen van ons schamele besteedbare inkomen, terwijl de rijken achterover leunen en deze gang van zaken gelukkig laten voortduren?

Dan is er de kwestie van het mecenaat van goede doelen. De beschermheilige van een liefdadigheidsinstelling is meestal een spraakmakende persoonlijkheid, wiens namen zeer gewild zijn voor patronage in de volle wetenschap dat dit een zogenaamd ‘gerespecteerd’ persoon is, en ervoor zorgt dat de goede doelen een nog hoger profileren en zo nog meer publiek geld aan te trekken. Zo is de koningin van Engeland beschermvrouwe van meer dan 600 goede doelen. Ja, dat klopt – meer dan 600! Geloof je echt dat deze vrouw, het hoofd van de meest meedogenloze familie ter wereld en persoonlijk verantwoordelijk, direct en indirect (samen met de rest van haar genocidale kroost) voor miljoenen doden wereldwijd tijdens haar eigen leven, echt verdomd geeft om honger? kinderen bijvoorbeeld of slachtoffers van de oorlogen die zij en haar soortgenoten in de eerste plaats hebben veroorzaakt? Ik denk van niet op de een of andere manier.

Sommige liefdadigheidsinstellingen zijn inderdaad al eeuwen bij ons en daarom is het voor mij overduidelijk dat de redenen voor de oprichting van de liefdadigheidsinstelling in de eerste plaats niet zijn opgelost. Zo realistisch gezien is de liefdadigheidsinstelling gefaald in haar doelstellingen om de problemen die ze had opgezet om tegen te gaan, te verlichten of te beëindigen. Als een liefdadigheidsinstelling erin zou slagen de problemen op te lossen waarvoor ze was opgericht, zou ze in feite verantwoordelijk zijn voor haar eigen ondergang, nietwaar? Dit is natuurlijk een paradox die nooit zal worden verzoend, terwijl liefdadigheidsinstellingen zo succesvol doorgaan met het beroven van de massa van hun zuurverdiende geld, terwijl ze enorme winsten behalen voor haar opdrachtgevers.

Hier zijn enkele voorbeelden uit de vele gevallen.

Het Rode Kruis

Het Internationale Rode Kruis is, net als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, een door de elite gecontroleerde frontorganisatie waarvan het ware doel het tegenovergestelde is van hun gestelde doel.

Het IMF vertelt de wereld dat ze er zijn om landen te ‘helpen’ te herstellen van economische moeilijkheden (die overigens het IMF en de Wereldbank in de eerste plaats schaamteloos hebben veroorzaakt), maar in werkelijkheid breekt het IMF landen en ruïneert het hun economieën. Hetzelfde kan gezegd worden van het Rode Kruis.

Op het moment dat zich een ‘natuurramp’ voordoet zoals bijvoorbeeld orkaan Katrina, de aardbeving in Haïti of de Japanse Tsunami; radio- en tv-advertenties overspoelen de ether met het verzoek om geldelijke donaties voor het Rode Kruis. Met muziek vol pathos op de achtergrond vertelt de omroeper ons dat het Rode Kruis ‘altijd er is in tijden van nood’ en nu de arme slachtoffers vreselijk lijden onder deze verschrikkelijke tragedie, ‘wilt u alstublieft uw hart tonen ‘ en een ‘gulle donatie’ doen aan dit ‘waardige doel’?

Deze mensen, die naar mijn nederige inschatting zeer beneden alle peil zijn, hebben de wetenschap om geld te onttrekken aan de onnadenkende massa volledig onder de knie. Zo was het stof van het instorten van het World Trade Center nog niet eens (letterlijk) neergedaald voordat het Rode Kruis ons allemaal opriep bloed en geld te geven om de slachtoffers en de families van de ’terroristische’ aanslag te helpen. Duizenden mensen gaven bloed en nog meer gaven miljoenen en miljoenen dollars aan het Rode Kruis. Het zou misschien relevant zijn geweest om te vragen ‘bloed voor wie’? Iedereen was dood (er waren relatief weinig gewonden), dus waarom vroeg het Rode Kruis een week of langer dag en nacht om bloeddonaties?

Het antwoord weerspiegelt het ware doel van het Rode Kruis. Triest om te zeggen dat het Rode Kruis een rampen-‘racket’ is dat geld verdient aan de ellende van mensen, vooral met totaal geplande rampen zoals 9/11 en de orkaan Katrina. Ze verkopen en profiteren natuurlijk van het bloed, maar ze gebruiken het bloed blijkbaar ook voor andere dingen waar het publiek over het algemeen niet van op de hoogte is en men zou zich terecht kunnen afvragen waar al het geld naartoe gaat en naar wie? Voor het grootste deel houden ze het voor zichzelf, net als de overgrote meerderheid van grote, bekende liefdadigheidsinstellingen. De families van de slachtoffers van 9/11 moesten het Rode Kruis lastigvallen, lastigvallen en bedreigen in een poging om $ 11 miljoen te krijgen die ze niet zouden vrijgeven aan de families, tot een jaar na de gebeurtenis – en dat is precies wat we in de media werd verteld,

De CEO van het Rode Kruis en andere hoge bestuurders ontvangen obscene salarissen en andere enorme extraatjes, die allemaal rechtstreeks worden betaald door de man/vrouw in de straat die rechtstreeks bijdraagt ​​aan deze zogenaamde ‘goede doelen’. In 2012 bedroeg het salaris van de president, Marsha Evans, $ 651.957 per jaar en de totale inkomsten van het Rode Kruis bedroegen ruim $ 3 miljard per jaar (drie miljard dollar!).

“Terwijl de nasleep van orkaan Katrina chaos en verwoesting blijft aanrichten te midden van berichten over massale plunderingen, schieten op reddingshelikopters, verkrachtingen en moorden, promoten de media van de gevestigde orde het Rode Kruis als een waardige organisatie om donaties aan te geven. De grootste website ter wereld, Yahoo.com, toont een donatielink van het Rode Kruis prominent op de voorpagina. Elke keer als er een grote ramp is, krijgen het Rode Kruis en soortgelijke organisaties zoals United Way alle media-aandacht terwijl andere goede doelen in de schaduw blijven. Dat wil niet zeggen dat de overgrote meerderheid van de Rode Kruismedewerkers geen fatsoenlijke mensen zijn die gewoon mensen in nood willen helpen”. Paul Joseph Watson en Alex Jones, 1 st september 2005

In feite is het Rode Kruis vele malen ‘op heterdaad’ betrapt bij het achterhouden van geld na verschrikkelijke rampen die onmiddellijke vrijgave van fondsen vereisen. In naam van het ‘Liberty Fund’ voor hulp aan families van 9/11 heeft het Rode Kruis 564 miljoen dollar aan donaties van over de hele wereld ingezameld, maar heeft het uiteindelijk slechts ongeveer 150 miljoen dollar verdeeld. De verklaring voor het houden van het grootste deel van het geld was dat het zou worden gebruikt om ‘de oorlog tegen het terrorisme te bestrijden’. Met andere woorden, dit betekent dat het geld is besteed aan het bombarderen van derdewereldlanden zoals Irak, Libië en Afghanistan en het opzetten van bewakingscamera’s en het uitbreiden van de politiestaat in Amerikaanse steden, en niet aan het helpen van de families van slachtoffers om hun verwoeste leven weer op te bouwen.

De toenmalige president van het Rode Kruis, dr. Bernadine Healy, reageerde arrogant toen hij werd beschuldigd van het achterhouden van geld door te stellen: “ Het Vrijheidsfonds is een oorlogsfonds. Het is uitgegroeid tot een oorlogsfonds. We moeten bloedbereidheid hebben. We moeten de mogelijkheid hebben om onze troepen te helpen als we een grondoorlog beginnen. We moeten de mogelijkheid hebben om de slachtoffers van morgen te helpen.”  

In wiens opdracht of zeggen-zo mag ik nederig informeren? Strekt het officiële mandaat van het Rode Kruis zich nu uit tot het inzamelen van donaties onder valse voorwendselen en in plaats van mogelijke toekomstige oorlogen die door de Elite worden uitgelokt? Blijkbaar wel, zonder een woord van veroordeling van degenen die ofwel hun zuurverdiende geld bijdragen of degenen die zogenaamd de beoogde ontvangers zijn, laat staan ​​​​de regering, in wiens belang deze treurige toestand lijkt te worden bestendigd.

De schandalige activiteiten van het Rode Kruis gaan echter terug tot ver voor 9/11. Na de rampzalige aardbeving in San Francisco in 1989 schonk het Rode Kruis slechts $ 10 miljoen van de $ 50 miljoen die was ingezameld, en hield de rest. Evenzo werden na de bomaanslag in Oklahoma City in 1995 en de overstroming van de Red River in 1997 ook veel donaties ingehouden. In feite heeft het Rode Kruis een lange, smerige geschiedenis van het stelen van gelddonaties die bedoeld waren voor rampenbestrijding. Al in de Koreaanse Oorlog plunderde het Rode Kruis de hulppakketten van soldaten, de beroemde ‘Rode Kruispakketten’ vanuit huis. Het Rode Kruis is in feite zeer bedreven in het stelen van geld en het plunderen van post en is in dit opzicht vele malen aan de kaak gesteld, maar het is toegestaan ​​aan sancties te ontsnappen, straf of ontmaskering omdat de organisatie zo nauw verbonden is met en inderdaad onlosmakelijk verbonden is met het elite establishment. Het is zonder twijfel een organisatie gerund door elite insiders, wiens doel het is om informatie te verzamelen en te stelen van de armen, kansarmen en behoeftigen om de zakken van de rijken verder te vullen.

En dit zijn slechts enkele voorbeelden van de voortdurende, zeer bedrieglijke en frauduleuze activiteiten. Verschillende kleine liefdadigheidsinstellingen die betrokken waren bij het hulpproject van de Aziatische Tsunami van 2004, uitten hun verontwaardiging in het openbaar door te zeggen dat grote liefdadigheidsinstellingen zoals het Rode Kruis en Oxfam geheime onderhandelingen voerden die ertoe leidden dat een groot deel van het door de overheid geschonken geld werd ingehouden van de meest getroffenen door de ramp.

Het is overduidelijk dat het Rode Kruis en andere grote zogenaamde liefdadigheidsinstellingen in feite slechts fronten zijn voor het inzamelen van fondsen namens het elite militair-industriële complex. Sommige gerespecteerde historici hebben zelfs beweerd dat het Rode Kruis werd gebruikt als Skull and Bones dekmantel om het Russische koningshuis omver te werpen en de weg vrij te maken voor de opkomst van het communisme en om eerlijk te zijn zou dit me niet in het minst verbazen.

De boodschap hier moet voor iedereen duidelijk zijn. Doneer in geen geval geld aan grote liefdadigheidsorganisaties, tenzij u wilt dat uw geld ten goede komt aan de uitbreiding van hun rijken door de Elite en de zich snel ontwikkelende politiestaat in uw eigen achtertuin. Vind kleinere onafhankelijke liefdadigheidsorganisaties waarvan u weet dat ze betrouwbaar zijn en doneer aan hen.

“Goede doelen kwamen in actie na de terroristische aanslagen van 11 september en brachten meer dan $ 1 miljard op. Maar er worden vragen gesteld over waar en hoe en hoeveel van dat geld wordt verdeeld. De aftredende voorzitter van het Rode Kruis, Dr. Bernadine Healy, werd dinsdag het zwaarst getroffen tijdens een hoorzitting van het toezichtspanel van de House Energy and Commerce Committee. Het Rode Kruis heeft meer dan 564 miljoen dollar opgehaald voor het Liberty Fund, dat is opgericht naar aanleiding van de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon. Hoewel het agentschap op zijn website vermeldt dat het meer uitgeeft dan enige andere hulporganisatie om te reageren op de terroristische aanslagen, heeft het slechts $ 154 miljoen verdeeld. Healy werd door een New Yorkse functionaris gehamerd voor het besluit van het Rode Kruis om bijna de helft van het ingezamelde geld opzij te zetten voor toekomstige behoeften, waaronder mogelijk terroristische aanslagen.CNN, 3 rd januari 2005

WWF (Het Wereld Natuur Fonds – voorheen het Wereld Natuur Fonds)

 Deze organisatie is weer een complete en volslagen schijnvertoning. Het beweert actief te zijn in het beschermen van alle flora en fauna over de hele wereld, het is slechts een ander Elite-front voor het verkrijgen van ons geld onder valse voorwendselen en voor het bevorderen van de doelstellingen van de multinationale ondernemingen in de verkrachting en exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van de derde wereld.

Over de hele wereld, in onderontwikkelde landen, worden kinderen ontvoerd en gedwongen naar scholen en kerken te gaan, tegen hun wil en die van hun stammen. Arme mensen in zulke uiteenlopende regio’s als Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika en in heel Afrika worden met geweld uit hun voorouderlijke thuislanden verdreven naar slordige, afbrokkelende sloppenwijken met slechte sanitaire voorzieningen en weinig voedsel. Deze mensen willen niets liever dan in hun eigen land kunnen blijven waar ze al generaties lang bestaan, leven zoals ze willen, in vrede en zonder zogenaamde ‘beschaafde’ naties en hun kwaadaardige bendes van bedrijfsdieven en hun huurlingen die hun dicteren hoe ze hun leven moeten leiden.

Helaas voor hen is het land waar ze toevallig wonen in veel gevallen rijk aan mineralen en begeerde bomen en daarom rijp voor diefstal door de megabedrijven. Zou het u verbazen te horen dat het WWF vaak de faciliteerder is van deze misdaden – over de hele wereld? Achter hun gezellige, huiselijke, verdedigers-van-alle-dingen-natuurlijke afbeelding en hun schattige kleine panda-logo (hierboven), gaat een kwaadaardige organisatie schuil die Attila de Hun en zijn plunderende hordes een goede run voor hun geld zou geven.

Het WWF werd 50 jaar geleden opgericht toen serieuze jagers op natuurtrofeeën, zoals de voormalige nazi en een van de oorspronkelijke Bilderbergers, Prins Bernhard van Nederland, de Elite-plaatsman Julian Huxley, hooggeplaatste industriëlen, bankiers en toppolitici zich realiseerden dat een van hun meest geliefde alle trofeeën, de tijger, was gejaagd tot aan de rand van uitsterven. Het werd oorspronkelijk gefinancierd door de Rockefeller Foundation via de Wereldbank. Wat meer bewijs dat het een complete en volslagen schijnvertoning is, heeft iemand nodig dan dat? Prins Bernhard werd de eerste WWF-president, sindsdien gevolgd door die grote verdediger van alle dieren in het wild, de koninklijke trofeejager zelf, prins Phillip de hertog van Edinburgh, prins-gemaal tot aan het hoofd van het ‘bedrijf’ van de familie.

Vanaf het allereerste begin heeft het WWF veel waardering gekregen van alle regeringen op aarde en vervangt het in veel landen zelfs als een de facto ministerie voor het milieu, om enkele, zo niet alle van de volgende redenen…

WWF dient om het ‘respect voor het milieu’-imago van de overheid te versterken.

Het helpt zeer kleine, enorm beperkte gebieden te beschermen als natuurreservaten en creëert daarom ruimte voor de willekeurige vernietiging van de enorme resterende stukken land door industriële en commerciële/bedrijfsbelangen.

Haar standpunt over ‘illegale’ houtkap is slechts een afleiding om de 95% van de houtkap door multinationals die ‘legaal’ is, te verdoezelen.

WWF helpt om afgelegen plekken met grote gebieden met ongerepte natuur te ontwikkelen en daar controle over te krijgen. Aangezien deze afgelegen gebieden over het algemeen tribale landen zijn van niet-geassimileerde volkeren, helpt WWF regeringen om de controle over hen over te nemen en ze op te nemen in de mainstream – bijna altijd tegen hun wil.

Als gevolg van dit alles zijn de verliezers inheemse, in stamverband levende volkeren en hoe paradoxaal het ook mag lijken op het eerste gezicht, Moeder Natuur in het algemeen vanwege de opoffering van het grootste deel van het land aan de corporatocratie. Zoals gewoonlijk zijn de uiteindelijke begunstigden de Elite en hun bedgenoten.

De onderdrukking van traditionele, in stamverband levende mensen door natuurbeschermers is nooit onderwerp geweest van een algemeen debat en de resultaten van natuurbeschermingsactiviteiten zijn altijd ‘verdraaid’ om te impliceren dat de schade die aan de inheemse stammen is toegebracht, op de juiste manier is hersteld. Op vrijwel dezelfde manier als de Indiaanse ‘Indianen’ werden beperkt tot hun onderdrukkende ‘reservaten’ na de diefstal van hun traditionele thuisland en jachtgebieden, zijn sloppenwijken en modern consumentisme geenszins een vervanging voor duizenden jaren van lokale traditie en cultuur. Het belangrijkste punt hier is dat compensatie sowieso in hoge mate irrelevant is, aangezien deze mensen in de eerste plaats niet met geweld van hun eigen land hadden moeten worden verwijderd en geen enkele hoeveelheid contant geld het verlies van een hele manier van leven kan compenseren.

Bijvoorbeeld…

In Namibië zijn de Hai’om Bosjesmannen verdreven uit hun voorouderlijk land, de Etosha Pan, dat het WWF als beschermd gebied heeft veiliggesteld. Behoud van wat u misschien mag vragen, terwijl ‘behoud’ zoveel complementaire, moedwillige vernietiging inhoudt.

In overleg met het WWF verklaarde de regering van Botswana in februari 1996 dat de 3000 laatst overgebleven Bosjesmannen, in hun traditionele jacht- en verzamelaarslevensstijl, hun voorouderlijk land en hun traditionele leven moesten verlaten. De opgegeven reden is dat hun voorouderlijk land nu wordt voorgesteld als een nieuw ‘wildreservaat’.

In Zuid-Afrika zijn de 40 laatst overgebleven Bosjesmannen verdreven uit hun voorouderlijk land dat nu grotendeels wordt gebruikt als het Kalahari Gemsbock National Park. Het WWF was en is nog steeds betrokken bij deze criminele activiteit onder een hoedje met de corrupte Zuid-Afrikaanse regering.

Terwijl in India de Gujjar-nomaden in Uttar Pradesh het slachtoffer zijn van een ‘natuurbehoud’-project, waar het WWF ook direct bij betrokken is en de laatste paar inheemse mensen die tot het Negrito-ras behoren, het slachtoffer zijn geworden van projecten in het Nationaal Park in de Nilgiri bergen waar het WWF was en nog steeds actief is in het promoten van ‘wildlife-projecten’.

Er zijn nog veel, veel meer gevallen, te veel om hier op te noemen, van kleine groepen traditionele, inheemse volkeren die het slachtoffer zijn geworden van gezamenlijke activiteiten en beleid op het gebied van natuurbehoud van de overheid en het WWF, en zoals bij de meeste andere natuurbehoudprogramma’s is dit gewoon een dekmantel voor bedrijven uitbreiding en vernietiging van het milieu in naam van obsceen winstbejag. Deze onderdrukte groepen hebben nog maar heel weinig vrienden en vrijwel niemand om hun rechtvaardige doelen te verdedigen. Als het proces van ‘beschaving’ en globalisering de laatst overgebleven niet-westerse culturen mag vernietigen, houden we een menselijke monocultuur over en als biodiversiteit belangrijk is, dan is menselijke diversiteit dat ook. We moeten allianties sluiten met en steun geven aan deze laatste bastions van hoop voor de toekomst van de mensheid.

Kankeronderzoek

Goede doelen voor kankeronderzoek over de hele wereld doen vandaag de dag alleen onderzoek waarbij chemotherapie, radiotherapie en invasieve chirurgie betrokken zijn. Als hun ‘behandelingen’ niet gepaard gaan met slachting, vergiftiging of het bestralen van je lichaam in een zodanige mate dat je immuunsysteem wordt verbrijzeld en gezonde cellen worden vernietigd, samen met de kankercellen, dan zijn ze niet geïnteresseerd. Soms zal dit destructieve verloop leiden tot een schijnbare ‘genezing’, maar dit is vaak van zeer korte duur omdat de ziekte terugkeert om het weinige dat nog over is van een verwoest immuunsysteem te vernietigen, waarbij de patiënt hoe dan ook op lange termijn wordt gedood, maar zonder dat de dood van die persoon in de statistieken van ‘kankerslachtoffers’.

De talloze liefdadigheidsinstellingen en onderzoeksinstellingen die deel uitmaken van de ‘kankerindustrie’ bestaan ​​alleen om de winsten van de criminele, door Elite gecontroleerde farmaceutische industrieën te ondersteunen. In feite worden wereldwijd miljarden ponden/dollars van ons, de arme misleide massa’s, overgeheveld naar de schatkist van de toch al megarijken door middel van zeer overtuigende, schuldverhogende en angstaanjagende reclametechnieken, aangezien de gecontroleerde wereldwijde media een valse melding maken. doorbraak’ na de andere met eentonige regelmaat. De eenvoudige waarheid is dat er zijn behandelingen voor kanker, maar we mogen niet weten over hen of als we op de hoogte van hen worden – om ze daadwerkelijk te gebruiken.

Er is inderdaad zeer indrukwekkend, certificeerbaar bewijs van voormalige kankerpatiënten die, nadat ze uitsluitend ‘verboden’ behandelingen hebben gebruikt, hun strijd tegen kanker met succes hebben gewonnen zonder enige bijwerkingen. De vraag die we ons daarom moeten stellen is: waarom besteden de liefdadigheidsinstellingen voor kankeronderzoek onze donaties niet aan het testen van de werkzaamheid van alle mogelijke behandelingen en niet alleen die welke hun eigen verdraaide agenda’s vervullen?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk vrij duidelijk. Er zijn geen megawinsten te behalen uit een slechte gezondheid door het promoten van zogenaamde ‘alternatieve’ of natuurlijke geneeskunde en daarom volgt hieruit dat er in conventioneel medisch onderzoek geen ‘gelijk speelveld’ is voor degenen die de werkzaamheid en effectiviteit van deze ogenschijnlijk veilige en bewezen behandelingen. Helaas hebben de Elites onze medische professie volledig onder controle, van medisch onderwijs tot de best betaalde adviseurs en hoofden van het medische establishment zelf, wat in feite betekent dat zelfs de meerderheid van goedbedoelende, fatsoenlijke artsen en wetenschappers wordt gedicteerd om door een systeem dat ze niet volledig begrijpen en dat ze blindelings dienen zonder te beseffen hoe ze op grote schaal worden misleid. Goede doelen voor kankeronderzoek zijn in feite een complete schijnvertoning en een middel waarmee elk jaar enorme sommen geld worden gestolen van de mensen die ze beweren te dienen. Er zou gemakkelijk een sterke zaak tegen hen kunnen worden aangevoerd voor het toebrengen van verschrikkelijke en onnodige schade aan de gezondheid, rijkdom en geluk van mensen in plaats van hen te helpen.

Hun experts op het gebied van kankerzorg mogen patiënten alleen adviseren om naar alternatieve therapieën te kijken om de gevaarlijke en onaangename bijwerkingen van chemotherapie en radiotherapie te verzachten, en ze mogen deze in geen geval zien als een manier om de kanker zelf te genezen en te verslaan .

Zou een betere manier om de doden en gewonden te eren niet zijn om een ​​einde te maken aan de verkrachting en onderdrukking van arme naties en het stelen van hun hulpbronnen en een halt toe te roepen aan de uitbuiting en moord op hun volkeren in naam van de hegemonie van het bedrijfsleven, waardoor het leven van duizenden wordt gered van onze ‘helden’? Ik geloof sterk van wel.

De bovenstaande, schaarse voorbeelden zijn geenszins een definitieve lijst van de grote liefdadigheidsmisleiding die ons leven dagelijks verwoest en totdat we collectief weerstand bieden bij het bijdragen aan deze kwaadaardige monsters en in plaats daarvan, waar we in staat zijn, rechtstreeks aan mensen in nood geven, ongetwijfeld deze schandelijke de stand van zaken zal onverminderd doorgaan en niet gerapporteerd worden door de onuitsprekelijke, lafhartige lafaards van onze gecontroleerde mainstream media.