Boekbespreking van het als zeer racistisch genoemde “White identity politics”

Greg Johnson’s White Identity Politics is het vervolg op zijn White Nationalist Manifesto, dat uitgegeven werd in 2019. In beknopte stijl, het boek telt zo’n 150 pagina’s, legt Johnson fenomenen zoals Brexit, Trump, Le Pen, Orbán en Mateo Salvini uit als white identity politics: manifestaties van blanke identiteitspolitiek. In tegenstelling tot zijn Manifesto, waar Johnson de meest radicale vorm van blanke identiteitspolitiek (namelijk blank nationalisme) verdedigt, is het doel van White Identity Politics blanke nationalisten ervan te overtuigen dat het hedendaagse fenomeen van populisme door nationalisten kan worden gebruikt om meer invloed uit te oefenen in de samenleving.

Johnson’s belangrijkste talent als schrijver en denker ligt er vooral in dat hij complexe filosofische of socio-economische onderwerpen in een zeer toegankelijke stijl kan duiden voor de buitenstaander. Om te beginnen geeft hij in White Identity Politics een duidelijke definitie van blanke identiteitspolitiek en waarom dit zowel onvermijdelijk, noodzakelijk en moreel juist is. Ook wordt aangetoond dat identiteitspolitiek op fundamentele menselijke realiteiten is gebaseerd, namelijk biologisch verwantschap, cultuur en de menselijke neiging de Oikos, ofwel het ‘eigene’, te verkiezen.

Hierop volgen uitgebreide behandelingen van de concepten ‘wit privilege’ en populisme. Johnson verdedigt populisme op basis van aristotelische filosofie en gebruikt het boek National Populism: The Revolt against Liberal Democracy om aan te tonen dat het populistische fenomeen nog een lange tijd met ons zal zijn. Ten slotte onderzoekt hij hoe ‘opstandige blanken’ een vitale politieke beweging kunnen opbouwen en schetst hij een pad naar macht.

Johnson behandelt blanke identiteitspolitiek van begin tot eind: van de fundamentele moraliteit en normaliteit van raciaal collectivisme tot de noodzaak om milieubewustzijn en sociale rechtvaardigheid te omarmen, ondanks de oppervlakkige schijn dat dergelijke oorzaken tot ‘links’ behoren. Dit boek behoort op de boekenplank van elke serieuze blanke nationalist.

Als Nationaal-Libertarisch Kompas bieden we meer als anderen, lees hier totaal GRATIS dit besproken boek!:

https://akroma.no/dokumenter/Greg_Johnson_-_The_White_Nationalist_Manifesto__2018__pdf.pdf