10 libertarische manieren om het milieu te redden

De opwarming van de aarde en de gevolgen ervan zijn nogal alarmerend. Men heeft het over de noodzaak om het milieu te redden – hier is een lijst met eenvoudige dingen die u doen om daadwerkelijk bij te dragen aan het redden van het milieu.

(meer…)

Wat is rechts-libertarisme?

Rechts-libertarisme, ook bekend als libertarisch kapitalisme of rechts libertarisme, is een politieke filosofie die kapitalistische eigendomsrechten ondersteunt. Het verdedigt de marktverdeling van natuurlijke hulpbronnen en privé-eigendom. In tegenstelling tot socialistisch-libertarisme steunt rechts-libertarisme het vrije marktkapitalisme. 

(meer…)

Individualisme: een alternatief voor BLM en tegenstanders

Je kunt een slecht collectivistisch geloof niet bekampen met een ander collectivistisch geloof. Je kunt een slechte overtuiging (racisme) alleen tegengaan door deze geleidelijk te vervangen door een betere overtuiging (individualisme). Vuur met vuur bestrijden geeft vaak meer vuur, terwijl vuur zuurstof nodig heeft om te gedijen. Groepsdenken is de zuurstof, het uitdovend mechanisme heet individualisme. Individualisme, toegepast op black lives matter (BLM).

(meer…)