Boekbespreking van het als zeer racistisch genoemde “White identity politics”

Greg Johnson’s White Identity Politics is het vervolg op zijn White Nationalist Manifesto, dat uitgegeven werd in 2019. In beknopte stijl, het boek telt zo’n 150 pagina’s, legt Johnson fenomenen zoals Brexit, Trump, Le Pen, Orbán en Mateo Salvini uit als white identity politics: manifestaties van blanke identiteitspolitiek. In tegenstelling tot zijn Manifesto, waar Johnson de meest radicale vorm van blanke identiteitspolitiek (namelijk blank nationalisme) verdedigt, is het doel van White Identity Politics blanke nationalisten ervan te overtuigen dat het hedendaagse fenomeen van populisme door nationalisten kan worden gebruikt om meer invloed uit te oefenen in de samenleving.

Johnson’s belangrijkste talent als schrijver en denker ligt er vooral in dat hij complexe filosofische of socio-economische onderwerpen in een zeer toegankelijke stijl kan duiden voor de buitenstaander. Om te beginnen geeft hij in White Identity Politics een duidelijke definitie van blanke identiteitspolitiek en waarom dit zowel onvermijdelijk, noodzakelijk en moreel juist is. Ook wordt aangetoond dat identiteitspolitiek op fundamentele menselijke realiteiten is gebaseerd, namelijk biologisch verwantschap, cultuur en de menselijke neiging de Oikos, ofwel het ‘eigene’, te verkiezen.

Hierop volgen uitgebreide behandelingen van de concepten ‘wit privilege’ en populisme. Johnson verdedigt populisme op basis van aristotelische filosofie en gebruikt het boek National Populism: The Revolt against Liberal Democracy om aan te tonen dat het populistische fenomeen nog een lange tijd met ons zal zijn. Ten slotte onderzoekt hij hoe ‘opstandige blanken’ een vitale politieke beweging kunnen opbouwen en schetst hij een pad naar macht.

Johnson behandelt blanke identiteitspolitiek van begin tot eind: van de fundamentele moraliteit en normaliteit van raciaal collectivisme tot de noodzaak om milieubewustzijn en sociale rechtvaardigheid te omarmen, ondanks de oppervlakkige schijn dat dergelijke oorzaken tot ‘links’ behoren. Dit boek behoort op de boekenplank van elke serieuze blanke nationalist.

Als Nationaal-Libertarisch Kompas bieden we meer als anderen, lees hier totaal GRATIS dit besproken boek!:

https://akroma.no/dokumenter/Greg_Johnson_-_The_White_Nationalist_Manifesto__2018__pdf.pdf

Wat is gevaarlijker, Covid 19 of de maatregelen?

Al die jaren van waarschuwingen, voorbeelden van hoe ze het zouden kunnen gaan doen, dat de media op grote schaal zal worden ingezet en dat geen middel geschuwd zal worden om het uiteindelijke doel te bereiken, absolute controle, tevergeefs?

Eén virus was er nodig om alle jaren van hard werken en informatievoorziening teniet te doen. Angst, deze keer niet voor een oorlog of financiële crisis, neen, deze keer werd de gezondheid van iedereen gebruikt om mensen bang te maken, ik zou het zelfs een bijna achterlijke angst willen noemen voor een tot nu toe vrij onbewezen gevaar.

Ja, covid19 bestaat, het is een soort griep die net zoals altijd de zwakkeren van onze samenleving als eerste raakt. Logisch. Ja. Eerlijk? Neen! Ik ga het hier niet eens over cijfertjes hebben want de massa gelooft toch alleen maar de mensen met de witte jassen, zogenaamde experts op het gebied van virussen. Experts noemen ze zich maar tegelijkertijd vertellen ze dat dit een nieuwe vorm van virus is dus hoe kunnen ze hier al expert in zijn? Ik heb mij verbaast over het gemak waarmee een griepvirus gebruikt wordt om zowat alle grondrechten met voeten te treden zonder dat daar enige vorm van democratische besluitvorming aan te pas is gekomen. Mag dit wel? Let wel, die mensen die ons deze maatregelen opleggen op straffe van belachelijk hoge geldboetes zijn in dienst van ons, zij zouden ons moeten vertegenwoordigen!

De overheden zitten nu zowat naast je op de bank en bepalen wat daar wel en niet mag gebeuren, wat er wel en niet gezegd mag worden op TV, wie en hoeveel mensen bij je op bezoek mogen komen en zelfs hoe ze gekleed gaan, ja, het vermaledijde mondkapje, de Coranapas, de bijna verplichte spuit etc. Overheden runnen nu niet alleen de samenleving aan de buitenkant maar zelfs aan de binnenkant.

Voortdurende indoctrinatie via talloze tv programma’s, krantenartikelen, matrixborden langs de wegen, handhavers en politie die op elke hoek van de straat, in elk winkelcentrum, etc, posten om dissidenten te bestraffen, mensen die zich ervan bewust zijn dat ze ook zelf kunnen en mogen nadenken of ze al dan niet mee willen doen aan de algemeen verklaarde ongrondwettelijke verordeningen die bovendien ondemocratisch tot stand zijn gekomen. Het lijkt wel een Netflix-serie die nu in werkelijkheid uitgespeeld wordt.

Als de lezende en nog wel zelf denkende mens dan zaken aanhaalt zoals, hoe kan het dat in Belarus en andere landen die geen lockdown kenden minder doden vallen dan volgen reacties van medemensen zoals, jij wilt dus dat alle oudere mensen sterven? Neen, natuurlijk niet, dat wilt niemand. Toch is dat de manier waarop je gezien wordt als je er al over durft te spreken met andere mensen. Je bent een paria als je een andere mening hebt, je bent een moordenaar als je een andere mening hebt.

Ik heb zelf jammer genoeg niet meer zoveel oudere mensen in mijn kringen maar van die paar die er nog wel zijn zie ik dat ze bang zijn, doodsbang, ze zitten weken binnen, komen niet aan het en in het licht, worden alsmaar zwakker door de voortdurende angst die cortisone aanmaakt in ons lichaam, een hormoon dat je vatbaarder maakt voor infecties, inclusief het covid19 virus.

Naar buiten dus en zet dat klote journaal uit of kijk een leuke film in plaats van al die angstzaaierij! Laat je niet in een hoek zetten, oud, jong, je hebt je eigen leven in je eigen hand. Leef, zolang en zo goed als je kan!

Wat de werkelijke reden is voor de wereldwijde angstzaaierij zal t.z.t. pas later echt duidelijk worden maar dat multimiljonairs die geen enkele medische of wetenschappelijke achtergrond hebben deze zaak pushen om een vaccin te verkopen met door de overheden daarnaast wellicht blijvende opgelegde verplichting tot inname van dit vaccin, dat wordt nu al ronduit besproken alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Het is duidelijk dat ze ons de mond willen snoeren, sterker nog, onze monden zijn feitelijk al gesnoerd, letterlijk met een mondkapje en de massa wil dit notabene zelf!

Het enige lichtpuntje dat ik momenteel kan zien is de kleine maar groeiende groep mensen die vraagtekens stellen bij dit alles. Die je nog wel een dikke knuffel geven of een warme hand, die schijt hebben aan de anderhalve meter afspraak die geen afspraak is maar een fascistisch ondemocratisch opgelegde levens beknottende maatregel van mensen die ons sinds dat ze er zijn financieel en nu ook moreel en emotioneel uitkleden waar ze maar kunnen en daar met onze belastingcenten ongelooflijk goed voor betaald krijgen. Wij zijn daar allemaal zelf bij want feitelijk hebben die mensen helemaal geen macht, wij hebben de macht maar durven deze niet in te zetten.

Is er buiten deze groep mensen die waarschijnlijk niet groot genoeg zal worden nog meer hoop? Ik weet het niet, ik lees dat de Gates familie momenteel onderzocht wordt, daarbij horen dan ook figuren zoals Soros en de andere bekende spelers. Die onderzoeken gaan niet alleen over het pushen van vaccins maar ook over banden met de Epsteins en kinder- en mensenhandel.

Tot slot.

Bij mij zal er op geen enkele wijze een spuit in komen, verplicht of niet, digitaal paspoort of niet, ik ben en blijf de baas over mijn eigen lichaam en zal mij met hand en tand verdedigen tegen invasieve maatregelen die wie dan ook aan mij en de mijnen op probeert te leggen. Wij zijn als NLK strijdvaardig, blijf deze site lezen!

Zal de N-VA terug groter worden dan het Vlaams Belang?

Iedereen weet dat het Vlaams Belang momenteel veel hoger peilt dan de N-VA.  Bart De Wever wil dat zijn partij in 2024 de grootste in Vlaanderen wordt met minstens 25%. Zo hoopt hij met de Waalse PS het confederalisme er door te krijgen. De N-VA is momenteel bij jongeren niet al te populair want die kiezen meer voor de radicale praat van Tom Van Grieken.

Het Nationaal-Libertarisch Kompas denkt dat de N-VA beter wat krachtdadiger zou regeren in de Vlaamse regering. Menig Vlaming zal nog niet vergeten zijn dat Jan Jambon zijn radicale beloftes inslikte over het Coronapaspoort.

Ik heb persoonlijk al met veel N-VA parlementsleden en kabinetsmedewerkers gesproken en NIEMAND wil het Cordon Sanitaire tegen het Vlaams Belang breken. Ook in 2024 blijft deze partij dus in een isolement. Wie een nuttige Vlaamse stem wil geven kan nu ook kiezen voor de nieuwe libertarische partij VolksLiga, die voor volledige Vlaamse onafhankelijkheid is.

Geschreven door Erik De Ridder

Waarom een nieuwe partij VolksLiga?

De politiek deprimeert de meesten van ons vanwege het gebrek aan nieuwe ideeën. Als politicus sta je aan de kant van de mensen, of aan de realiteit, maar daarna worden je ideeën uitgehold om de belangen van speciale belangengroepen en lobbyisten te dienen. In plaats van dat we de discussies aan de oppervlakte beslechten of als we minder een te sterk bevooroordeeld systeem iets meer op ons gedachtegoed trachten doen lijken, moeten we de zaken diepgaander aanpakken.


Een voorbeeld daarvan is dat we best het zogeheten links en rechts overstijgen. De enige partij die dat kan, is een realistische partij, VolksLiga, nieuw in het Vlaamse partijlandschap. Volgens de realistische visie zijn er twee groepen mensen. De een wil alleen aandacht besteden aan resultaten in de werkelijkheid, en de ander maakt zich zorgen over ideologie, of hoe onze acties dingen symboliseren en een beroep doen op public relations. 
De realiteitspartij heeft daarom één idee: slechts de behoefte van de mens staat centraal. Daarbij is ideologie eerder ondergeschikt, inclusief alle vormen van egalitarisme, religie, lobbyen en andere symbolische overtuigingen die de mens vaak tegenwerken of beperken. Hier staan enkele kerndoelstellingen opgesomd, die voor partijen als VolksLiga als muziek in de oren zouden moeten klinken.


Overheid als een dienst
Mensen kiezen ervoor om in een bepaalde samenleving te leven boven andere omdat er een waardenmatch is. Sommige samenlevingen appelleren nu eenmaal niet, omdat het waardenkader een te afstotende, onoverkomelijke factor is. In onze grondwet moet dat waardenkader ook duidelijk zijn omschreven. De overheid staat de mensen tot dienst. Mensen betalen belastingen om goede militairen, rechtbanken en een transparante democratie te hebben. Elke andere rol die de overheid niet verkiest uit te voeren, moet ook duidelijk zijn gemotiveerd. Welke dingen laat de overheid over aan de burgerbevolking zonder daarbij scheidsrechter te spelen?
Vlaktaks en verbruiksbelasting
We kunnen lage vlaktaksen invoeren om werken terug lonend te maken en verbruiksbelastingen om de overheid te voorzien van de nodige financiële armslag.
Eigendomsrechten nemen het over
Op je land, eigendom kun je doen wat je wilt, en de overheid kan niet zomaar binnendringen, behalve wanneer nood wet breekt.
Een groot deel van de overheid is uitbesteed
Veel functies van de overheid van vandaag, zoals het openbaar vervoer uitbouwen, zouden worden geprivatiseerd. Op die manier neemt de marktwerking het over en zorgt datzelfde mechanisme voor de kwaliteit. Écht privatiseren betekent niet zomaar in concessie geven, zoals in Nederland of Engeland. Echt privatiseren betekent dat meerdere aanbieders dezelfde service mogen bieden. Zo zal de private sector er alles aan doen om aan de behoeften van de klant te voldoen en zijn die klanten geen nummertje meer. Voor de rest denken we het best dat het middenveld domeinen als onderwijs en cultuur op zich nemen, zonder dat de overheid brood en spelen voorziet.


Deze partij zou niet expliciet anti-links zijn, maar door haar aard zou ze alle linkse belangenbehartiging uitsluiten. Die is namelijk gebaseerd op de symbolische ideologie van radicale gelijkheid van individu, waar een partij als VolksLiga meer wakker ligt van gelijkberechtiging. Evenzo zouden alle religieuze opvattingen die afwijken van de bekende werkelijkheid als totaal krankzinnig worden beschouwd. 
In een dergelijke samenleving is het waarschijnlijk dat lokale overheden het toelaten dat bepaalde communes op hun eigendom mogen gedijen, zolang alles in lijn is met de rechtsstaat waaronder die communes vallen. Daardoor zou zo’n samenleving ons terugsturen naar een natuurlijke rechtenbeschaving, waarbij de gekende symbolische linkse zoektochten onverenigbaar zullen zijn met het principe dat het net ieder vrij staat om zich naar eigen wens te organiseren.
Op dit punt kan niets de ineenstorting van de democratie stoppen, dus het is logisch om overgangsideeën als deze te ontwerpen die door hun aard een samenleving zouden creëren die altijd een beetje in de richting van realisme beweegt en verder weg van ideologie.

De site van VolksLiga is: volksliga.eu

Geschreven door Erik De Ridder