De N-VA zal het cordon in 2024 niet doorbreken!

Ondergetekende heeft in naam van het Nationaal-Libertarisch Kompas gesprekken gehad met N-VA parlementsleden en gemeenteraadsleden over het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang. Zoals beloofd zal ik hun namen hier niet noemen.

Uit deze gesprekken blijkt dat er geen kans bestaat dat de N-VA dat cordon in 2024 doorbreekt!

Er zijn eigenlijk 2 strekkingen binnen de N-VA, De Vlaamse rechtse onder leiding van Theo Francken en de democratische onder Valerie Van Peel.

De Vlaamse strekking zal het cordon eventueel willen doorbreken als het Vlaams Belang Dewinter, Van Rooy, Van Langenhoven en miss Anke buitenbonjourt. Uit mijn contacten met het VB blijkt dat geen haar op het hoofd van Tom Van Grieken daar aan denkt.

De democratische strekking in de N-VA zal nooit met het VB samenwerken, dat blijkt duidelijk uit mijn contacten met hen.

De N-VA wil in 2024 nationaal confederalisme bereiken met de Waalse PS, dit blijkt uit het zogenaamde “Herrenakkoord” tussen De Wever en Magnette. Op Vlaams niveau wil de N-VA verder regeren met de Cd&V en de liberalen vervangen door de socialisten.

Een onafhankelijk en vrij Vlaanderen zal dus helaas nog niet voor 2024 zijn.

Mensen die de N-VA in 2024 willen afstraffen of die niet meer geloven dat een stem op het Vlaams Belang nuttig is, kunnen als alternatief op de nieuwe libertarische lijst VolksLiga stemmen! 

Verder wil ik nog zeggen dat het Nationaal-Libertarisch Kompas tegen het linkse cordon sanitaire is en zal blijven.

Erik De Ridder

Afghanistan, een nieuw bewijs van de neergang van de USA

Dit zijn stukken van een vertaalde tekst van een Nigeriaan, hiermee wil ik bewijzen dat de almacht van de USA ten einde loopt en dat de USA zelf de Taliban groot gemaakt heeft. Dit artikel bevestigde nieuwe anti USAhouding van deze beweging NLK.

Begin vertaalde tekst:

Tijdens de militaire interventie van stalinistisch Rusland in Afghanistan die begon op 24 december 1979, onder het voorwendsel van het handhaven van het Sovjet-Afghaanse Vriendschapsverdrag van 1978, stond Moskou achter Babrak Karmal, de verbannen leider van de Parcham-factie van de Volksdemocratische Partij van Afghanistan (PDPA) – de stalinisten van Afghanistan.

De officiële Amerikaanse visie was dat de CIA-hulp aan de Mujahiddins begon in 1980, nadat het Sovjetleger Afghanistan binnenviel op 24 december 1979,. Brzezinski (de speciale adviseur van Carter), zegde hierover in een interview met Le Nouvel Observateur in 1998 nochtans: “Het was op 3 juli 1979 dat president Carter de eerste richtlijn ondertekende voor geheime hulp aan de tegenstanders van het pro-Sovjetregime. En diezelfde dag schreef ik een briefje aan de president waarin ik hem uitlegde dat deze hulp naar mijn mening een Sovjet militaire interventie zou veroorzaken. (…)

V: “Toen de Sovjets hun interventie rechtvaardigden door te beweren dat ze van plan waren om te vechten tegen geheime Amerikaanse betrokkenheid in Afghanistan, geloofde niemand hen. Er zat echter een element van waarheid in. Heb je hier vandaag geen spijt van?

Brzezinski: “Spijt waarvan? Die geheime operatie was een uitstekend idee. Het had tot gevolg dat de Russen in de Afghaanse val werden getrokken en je wilt dat ik er spijt van krijg? Op de dag dat de Sovjets officieel de grens overstaken, schreef ik aan president Carter: “We hebben nu de mogelijkheid om de USSR haar Vietnamoorlog te geven.” Bijna 10 jaar lang moest Moskou een oorlog voeren die onhoudbaar was voor het regime, een conflict dat de demoralisatie en uiteindelijk het uiteenvallen van het Sovjetrijk tot gevolg had.

V: En u betreurt het ook niet dat u het islamitisch fundamentalisme hebt gesteund, dat wapens en advies heeft gegeven aan toekomstige terroristen?

Brzezinski: “Wat is belangrijker in de wereldgeschiedenis? De Taliban of de ineenstorting van het Sovjetrijk? Sommige geradicaliseerde moslims of de bevrijding van Midden-Europa en het einde van de koude oorlog?” 

Dus zelfs voordat stalinistisch Rusland zijn leger naar Afghanistan stuurde ter ondersteuning van de Afghaanse stalinisten, financierden en bewapenden de Amerikaanse imperialisten heimelijk islamitische fundamentalistische facties zoals de Taliban in de strijd tegen de Afghaanse regering. Er zijn beweringen dat de VS op dat moment Bin Laden steunden. De libertarische Senator Rand Paul beweerde bijvoorbeeld dat de Amerikaanse regering Osama bin Laden ooit “bewapende” en “financierde”. De CIA heeft natuurlijk ontkend dat zij de Arabische strijders — waaronder Bin Laden — heeft gesteund.

“Volgens een rapport van de Congressional Research Service uit 2011 van John Rollins, een specialist in terrorisme en nationale veiligheid, financierde de VS heimelijk (ongeveer $ 3 miljard in 1981-1991) en bewapende (via Pakistan) de Afghaanse mujahedin-facties, met name de islamitische fundamentalistische Afghaanse facties, die tegen Sovjettroepen vochten.” 

Stalinistisch Rusland, dat zijn wonden likte, trok zich in februari 1988 terug uit Afghanistan.

Op 15 oktober 1999 nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, onder druk van de VS die de Taliban jarenlang hielpen, Resolutie 1267 aan, waarin al-Qaeda en de Taliban als terroristische organisaties werden veroordeeld en sancties werden opgelegd. De terroristische actie tegen het World Trade Center in New York in 9/11 was een reactie op de sancties. Het gaf president George W. Bush een voorwendsel om Afghanistan aan te vallen om wat hij noemde “de oorlog tegen het terrorisme” te winnen. Bush eiste van de Taliban om “alle leiders van al-Qaeda die zich in uw land verbergen” of “delen in hun lot” aan de Amerikaanse autoriteiten te leveren.

“Op 7 oktober 2001 begon het Amerikaanse leger, met Britse steun, een bombardementscampagne tegen talibantroepen, waarbij operatie Enduring Freedom officieel werd gelanceerd. Canada, Australië, Duitsland en Frankrijk beloven toekomstige steun. De vroege fase van de oorlog omvat voornamelijk Amerikaanse luchtaanvallen op al-Qaeda- en Taliban-troepen die worden bijgestaan door een partnerschap van ongeveer duizend Amerikaanse special forces, de Noordelijke Alliantie en etnische Pashtun-anti-Taliban-strijdkrachten. De eerste golf van conventionele grondtroepen arriveert twaalf dagen later. Het grootste deel van de grondgevechten gaat tussen de Taliban en haar Afghaanse tegenstanders”. De VS gebruikten clusterbommen die niet alleen talibanstrijders, maar ook veel burgers doodden.

De meeste mensenrechtenorganisaties richtten zich op de gevaren van clusterbommen voor Afghaanse burgers. “Sommige groepen benadrukten de inherente onnauwkeurigheid van CBA’s. Landmine Action zei dat ze “geneigd zijn hun doelen te missen.”. 79 Antimijn-NGO’s benadrukten de dud rate  en de langetermijneffecten van niet-geëxplodeerde bomblets .  “Politici moeten het leger vertellen dat ze niet het recht hebben om wapens te gebruiken waarvan ze weten dat ze dramatische gevolgen hebben voor de burgerbevolking, zelfs nadat een conflict voorbij is”, aldus de directeur van Handicap International. Landmine Action merkte op dat de duds zowel het leven van burgers in gevaar brachten als de toch al uitgehongerde bevolking ervan weerhielden hun land te bewerken. Om de nawerkingen van deze duds te minimaliseren, riepen verschillende critici de Amerikaanse regering op om de verantwoordelijkheid te nemen voor de naoorlogse opruiming.”

De VS richtten in december 2001 een eigen marionettenregering op onder leiding van Hamid Karzai, voorzitter van de interim-regering van Afghanistan. Op 1 meiSt, 2003, verklaarde minister van Defensie Donald Rumsfeld dat er een einde was gekomen aan “grote gevechten.” De aankondiging valt samen met president George W. Bush’s “missie volbracht” verklaring van een einde aan de gevechten in Irak.” Rumsfeld zegt dat president Bush, de Amerikaanse centrale commandochef-generaal Tommy Franks en de Afghaanse president Hamid Karzai “hebben geconcludeerd dat we op een punt zijn gekomen waarop we duidelijk zijn overgestapt van grote gevechtsactiviteiten naar een periode van stabiliteit en stabilisatie en wederopbouw en activiteiten.” 

Desondanks trokken de VS hun soldaten niet terug uit Afghanistan of Irak. De strijd van de strijders van de Taliban is dus een anti-imperialistische oorlog geweest waarbij het noodzakelijk was om aan de kant van de Taliban in de oorlog te staan zonder hen politieke steun te geven.

Nu moeten de VS Afghanistan verlaten. Met elke dag die voorbijgaat, leren we dat de Taliban een andere grote stad veroveren. Terwijl deze regels worden geschreven, veroverden de Taliban de provinciehoofdstad Logar, 50 km ten zuiden van Kabul. “De Taliban veroverden vrijdag nog eens drie provinciale hoofdsteden in Afghanistan en voltooiden hun aanval op het zuiden van het land in een bliksemoffensief dat Kabul geleidelijk omringt, weken voordat de VS officieel een einde zal maken aan de twee decennia durende oorlog. De laatste belangrijke klap was het verlies van de hoofdstad van de provincie Helmand, waar Amerikaanse, Britse en geallieerde NAVO-troepen enkele van de bloedigste gevechten in de afgelopen 20 jaar vochten. Honderden buitenlandse troepen werden gedood in de provincie. 

Dit is ongetwijfeld een echte nederlaag voor de VS en de NAVO, die in het belang is van de internationale arbeidersklasse en de onderdrukten. “De aanval vertegenwoordigt een verbluffende ineenstorting van de Afghaanse strijdkrachten nadat de Verenigde Staten bijna twee decennia en $ 830 miljard hebben besteed aan het vestigen van een functionerende staat na het omverwerpen van de Taliban.” 

De Amerikaanse heersende klasse is zich zeer bewust van de parallel tussen deze nederlaag en het ontsnappen van het Amerikaanse leger en zijn collaborateurs uit Saigon aan het einde van de oorlog van Vietnam. “In juni, toen de Taliban oprukten, haalde Biden zelf de Saigon-parallellen aan en  wees ze van de hand“Er zal geen omstandigheid zijn waarin je mensen van het dak van een ambassade van de Verenigde Staten uit Afghanistan zult zien worden getild,” zei hij.” 

China, de opkomende imperialistische macht, is zeer tevreden met de overwinningen van de Taliban.

China is bereid om de Taliban te erkennen als de legitieme heerser van Afghanistan als het erin slaagt de door het Westen gesteunde regering in Kabul omver te werpen, aldus U.S. News.

In tegenstelling tot China heeft het imperialistische Rusland een gemengde reactie op de overwinningen van de Taliban. Aan de ene kant maakt Rusland zich zorgen over de invloed van de overwinningen van de Taliban op Tadzjikistan en Oezbekistan. Om deze reden voerde Rusland op 5 augustus militaire oefeningen uit in Tadzjikistan en Oezbekistan, die een mogelijk overslaan van instabiliteit van Afghanistan naar Centraal-Azië proberen te voorkomen. Tegelijkertijd  versterken de diplomatieke activiteiten van Rusland in Afghanistan zijn status van grootmacht vanaf 2017, “Rusland vormde het zespartijenmechanisme om de samenwerking tussen Rusland, China, Afghanistan, Pakistan, Iran en India te bevorderen en een nationale verzoening in Afghanistan te vergemakkelijken.” 

Israël maakt zich zorgen over de overwinningen van de Taliban: “Israël zou er goed aan doen na te denken over de gevolgen van de ontwikkelingen als gevolg van de overeenkomst tussen de VS en de Taliban voor zijn belangen. Ten eerste, als berichten in de media over het Israëlische gebruik van Afghanistan-grondgebied voor het verzamelen van inlichtingen over Iran correct zijn, moet Jeruzalem zich voorbereiden op een verandering van die operationele omgeving na het vertrek van de VS. Ten tweede, in de context van de Iraanse nucleaire kwestie, kan het precedent dat Washington heeft geschapen om een akkoord te bereiken met een Amerikaanse tegenstander dat zwakke handhavingsmechanismen bevat en achter de rug van een Amerikaanse bondgenoot wordt onderhandeld, een reden tot bezorgdheid in Israël zijn.

Mijn mening over Afghanistan

Ten éérste wil ik zeggen dat het de grootste politieke blunder van de eeuw is die Biden heeft begaan door de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Afghanistan. Amper een maand later heeft de Taliban heel het land veroverd. Afghanistan is nu overgeleverd aan de fundamentalistische islam. Vooral de vrouwen zullen dit voelen, ze hebben geen rechten meer en moeten in Burka voor hun man en de kinderen zorgen.

Ik wil zeggen dat ik, als libertarier, als één van de weinigen in Vlaanderen en zonder een Trumpaanhanger te zijn heb gewaarschuwd dat Biden totaal onbekwaam is. Ik had vanaf het begin geen vertrouwen in deze man die door het establishment opgehemeld werd als de nieuwe messias.

Ik vind nu dat Europa samen met Rusland de Amerikaanse wereldheerschappij in vraag moet stellen. De USA heeft lang genoeg de baas gespeeld en voor te veel ellende gezorgd. Europa en Rusland moeten samen een belangrijke pion op het wereldschaakbord worden.

Ondertussen hebben de Taliban gezegd dat ze enkel op macht uit zijn in Afghanistan en niet in de wereld. Ze vragen aan het westen om hun gerust te laten zodat ze ons met rust laten. Ik alvast heb weinig vertrouwen in deze belofte, de radicale islam wil immers de wereld veroveren.

Ook zullen duizenden en duizenden Afghanen het land ontvluchten en die zullen niet naar Amerika gaan, maar vluchten naar Europa. Dit zal weer voor veel problemen zorgen, vrees ik.

Voor mij heeft Amerika het grondig verknoeid en het Nationaal-Libertarisch Kompas gaat vanaf nu een pro westerse-Russische houding aannemen en zeer kritisch zijn ten opzichte van de USA.

Erik De Ridder

Opmerkingen voor Christenen

Het begin van de christelijke jaartelling is te situeren in Rome, rond het hoogtepunt

van de Romeinse beschaving. Rome’s suprematie was in de toen bekende wereld vrijwel

onbetwist en het was het begin van een lange periode van vrede. Die zogenaamde Pax Romana (Romeinse Vrede) duurde ongeveer 200 jaar beginnend met het bewind van Caesar Augustus. Rome was behoorlijk geletterd, daar

waren vele grote schrijvers, geleerden, historici, beeldhouwers en schilders, om

andere vooraanstaande mannen van filosofie en geleerdheid niet te noemen. Daarom is het zeer

vreemd dat we, ondanks de grote commotie die zogenaamd was aangekondigd

rond de geboorte van Christus en ook zijn kruisiging (volgens de bijbel), niet één enkele historicus of schrijver uit die tijd kennen die het de moeite waard vond om er een notitie van te maken

in hun geschriften. Buiten de gefabriceerde bijbelse geschriften heeft geen Romeinse

historicus, geen enkele Romeinse schrijver en geen enkele Romeinse toneelschrijver ook maar iets achtergelaten

dat aangeeft dat hij ook maar het flauwste besef had dat deze zogenaamd grootste van alle groten

in hun midden was en predikte wat de grootste leer van alle wordt genoemd: het Nieuwe Testament.

Caesar liet omvangrijke geschriften na, die vandaag nog steeds bestaan

en kan kunnen worden bestudeerd door onze middelbare school jongens en meisjes, . Christus zelf, die

zogenaamd de grootste boodschap om aan het nageslacht te bezorgen had die de wereld ooit heeft

gekend, liet niet het minste stukje papier achter waarop hij een woord had geschreven. Dit wordt in feite door de bijbelse literatuur zelf bevestigd, er wordt alleen vermeld dat hij ooit in het zand heeft geschreven.

Vandaag de dag kunnen we nog steeds de grote redevoeringen en geschriften van Cicero bestuderen. Hij liet meer dan 800 brieven achter, die we tot op de dag van vandaag kunnen bestuderen. We kunnen hele boeken bestuderen

van wat Marcus Aurelius schreef, we kunnen bestuderen wat Aristoteles, Plato

en tientallen anderen schreven die uit dezelfde tijd waren als het

begin van de christelijke jaartelling, of eraan voorafgingen. Maar vreemd genoeg is er geen woord of geschrift

dat kan worden toegeschreven aan Jezus Christus zelf. 

De Grieken en Romeinen uit die tijd, en zelfs vroeger en daarna, hadden

de kunst van het beeldhouwen ontwikkeld tot een echte kunst met grote K.

We kunnen bustes vinden van Cicero, van Caesar, van Marcus Aurelius en talloze andere Griekse en Romeinse hoogwaardigheidsbekleders, belangrijke en mindere belangrijke, maar niemand lijkt dat te hebben gedaan voor Jezus.

Niemand vond het belangrijk genoeg om een ​​afbeelding van Jezus Christus te maken. 

De reden daarvoor is ongetwijfeld dat er destijds geen model was. Er waren

ongetwijfeld tal van bekwame kunstenaars en schilders in die tijd, maar vreemd genoeg nam niemand de tijd of had interesse genoeg om een ​​gelijkenis hiervan te schilderen.

Zogenaamd de grootste van alle leraren, die in feite werd uitgeroepen tot de “Zoon van

God’, kwam naar de aarde. Maar er is nooit een schilderij gemaakt van deze man, die, naar ons wordt verteld, grote menigten om zich heen verzamelde en grote consternatie en vrees veroorzaakte, zelfs voor koning Herodes van Judea zelf. Dit is allemaal heel, heel vreemd,

wanneer, zoals de Bijbel beweert, de geboorte van Jezus Christus werd ingeluid met grote…

fanfare en geweldige proclamaties. Engelen kondigden zijn geboorte aan en een buitengewoon

heldere ster wees naar zijn geboorteplaats. Dit zijn mijn bemerkingen aan u, beste Christen!

Wat zeggen gewone mensen over het Cordon Sanitaire tegen het Vlaams Belang?

Jeanine Ruiter: “Het doodzwijgen van andersdenkenden is funest voor een democratie. Het doorzetten van het cordon is een teken van zwakte. Bovendien bedrieg je eigen aanhang door loze beloften. Je wilt dan immers alleen de strijd aangaan met gelijkgestemden. Dat kan iedereen. Politiekers worden betaald om juist tot een consensus te komen daar waar de verschillen groot zijn. Zij die daar niet voor open staan kunnen beter stoppen.”

Wilfried Vandenbussche: “Op het moment dat het cordon ingesteld werd, was mijn reactie: ‘De democraten hebben zonet de democratie de nek omgedraaid’. Sinds het cordon werd de partij telkens groter. De underdog was geboren. De traditionele partijen hebben deze situatie gecreëerd omdat ze absoluut geen besef van strategie op lange termijn hebben. Iets wat Bart De Wever mijn inziens wel heeft. Hij beheerst het schaakbord.”

Debbie Groeneveld: “Ik heb zelf niet voor het VB gekozen, maar van mij mag het cordon onmiddellijk afgeschaft worden. Het cordon is discriminerend en ondemocratisch. Waarom het volk laten stemmen als de resultaten toch niet gelijk behandeld worden?”

Bert Michielsen“Ooit is het Vlaams Blok veroordeeld voor racisme. Een “cordon sanitaire” was toen gerechtvaardigd en zelfs terecht. Het VB veranderde van naam en verwijderde datgene wat aanleiding had gegeven tot de veroordeling, het fameuze 70-punten plan. We huldigen het principe dat de mens kan veranderen, maar voor het VB maken we een uitzondering? klopt niet. dat gezegd, het VB zal toch afstand moeten nemen van enkele omstreden figuren. Dat is dan de prijs die zij zullen moeten betalen.”

Claude Denys: “Laat de politieke partijen de keuze, opnieuw het cordon ondertekenen of niet. dan kunnen die partijen tonen dat ze niet te laf zijn om uit te komen voor hun keuze zodat hun kiezers weten wat ze aan hen hebben. Nu zijn ze gewoon aan het afwachten en aan het kijken wie de eerste zal zijn om het cordon te doorbreken, om dan al dan niet mee te gaan of om te pogen voordeel te halen uit de “verkeerde” keuze van de ander. Dat rond de pot draaien moet nu eindelijk eens gedaan zijn.”

Chris Ysebaert: “De partijen die het cordon in stand willen houden doen dat niet uit ethische of morele overweging. Ze willen gewoon de taart onder zichzelf blijven verdelen.”

Mieke Piot: “Cordon afschaffen! Vlaams Belang zal heus niet al hun programmapunten kunnen realiseren als ze in een Vlaamse regering zitten, maar ze kunnen wel meewerken aan dat ene belangrijke punt: het confederalisme waarmee de basis gezet kan worden voor de Vlaamse welvaartsstaat. Wanneer zien de andere partijen ( behalve N-VA dan) nu eindelijk eens in dat België een draak van een land is met een rechts noorden en links zuiden. Moeten we weer een federale regering maken die enkel regeert met compromissen?”

Liesbeth Cuppens: “Ik vind het een tweesnijdend zwaard. Enerzijds is het VB een gevaarlijke partij die een hele reeks ondemocratische en asociale maatregelen zal invoeren en geen nuances zal leggen of aanvaarden. Anderzijds is het mogelijk juist wel een oplossing het VB te laten meeregeren om hun leugenachtige uitleg en loze beloftes te doorprikken. Enkel tijdens een regering met het VB zal het publiek zien dat deze partij geen knip voor de neus waard is en dat hun holle woorden geen inhoud hebben.”

Karine Van Damme: “Waarom niet? Laat ze mee besturen en geef hun de kans om het waar te maken. Mislukken ze, dan zullen de kiezers hun daar wel op afrekenen.”

Bron: Het debat: moet het cordon sanitaire afgeschaft worden? Dit is jullie mening | Binnenland | hln.be

Welk fabeltje over de Tweede Wereldoorlog stoort ons (NLK) het meest?

Dat Vlaams-nationalisten massaal gecollaboreerd hebben en de Walen trouw waren aan België. Het klopt dat veel Vlaams-nationalisten naar het oostfront zijn getrokken, maar dat was niet zozeer uit nazi-sympathieën. In het dan nog diep rooms-katholieke Vlaanderen riep de Kerk op om te strijden ‘tegen het rode gevaar’, tegen ‘de bolsjewieken’. Immers, het communisme verbiedt religies. De Kerk moest deze dreiging dus tegenhouden. Uiteraard zijn er wel nazi-sympathieën geweest in sommige Vlaams-nationale kringen zoals het VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond) en het Verdinaso (dat een hereniging van Vlaanderen, Nederland en Frans-Vlaanderen nastreefde).Dat een aanzienlijk aantal Vlaams-nationalisten in verzetsbewegingen zaten, en sommigen zelfs spioneerden, werd na de oorlog gemakshalve vergeten en als onwaar bestempeld. Immers, tijdens de oorlog voerde Hitler de zogenaamde Flamenpolitik. Vlamingen- in zijn ogen Germanen- werden voorgetrokken op Franstaligen. Op dat ogenblik was de Belgische elite nagenoeg volledig Franstalig. Dit werd gezien als een bijkomende belediging voor de Franstaligen nadat in de jaren ‘30 de Vlaamse universiteiten van Gent en van Leuven ster vernederlandsten. Alle andere universiteiten waren ongeacht het taalgebied steeds Franstalig. Hitler versterkte deze vernederlandsing, welke onherroepelijk zou leiden tot de vernederlandsing van de Belgische elite. Na de oorlog werden de Vlamingen en de Vlaams-nationalisten in het bijzonder, gedemoniseerd tot nazis en collaborateurs. Iedereen met Vlaams-nationale sympathieën werd ongeacht politieke stroming van collaboratie beschuldigd en vaak veroordeeld. Universiteiten werden opnieuw verfranst. Pas in 1968 zouden alle Vlaamse universiteiten volledig Nederlandstalig worden. 


Dat alle Vlaams-nationalisten collaboreerden is een mythe die vooral in Franstalige en in linkse kringen nog steeds veel aanhang kent. Het voeren van de Vlaamse Leeuw wordt daarom door hen vaak als racistisch of fascistisch bestempeld. Ook al gaat het om links Vlaams-nationale groepen en personen. Een andere mythe is de vaderlandslievendheid van de Franstaligen en hun moedige verzet tegen de nazis. Fascistische en nazistische organisaties kenden ook in Franstalig België aanhang, net zoals in Vlaanderen. Rex was een nazi-partij opgericht in het Franstalige Luik onder leiding van Léon Degrelle. Léon Degrelle richtte de Waalse Waffen-SS op en hij ontmoette zowel Mussolini als Hitler. Hij schopte het tot SS-standartenführer en ontving het IJzeren Kruis uit handen van Hitler. Na de oorlog vluchtte hij naar het Spanje van Franco, waar hij overleed in 1994. Zijn rechterhand tijdens WO II was Maurice Onkelinx, een burgemeester uit Belgisch Limburg (Vlaanderen). De rexisten en de Waalse Waffen-SS voerden de Belgische vlag.


Dat nu de Vlaams-nationalistische groeperingen (zowel links als rechts van het politieke spectrum) continu aangevallen worden als ‘collaborateurs’ is met andere woorden onzinnig. Velen hebben gecollaboreerd, maar de andere zijde van het verhaal verdient ook haar waarheid. De rol van de katholieken in de collaboratie wordt verzwegen, evenals de collaboratie door Franstaligen. Laurette Onkelinx, Franstalig parlementslid, voormalig minister en vice-premier voor de Parti Socialiste, was de eerste om in 2014 bij de grote winst van N-VA de kiezers voor deze partij ‘nazis’ en ‘kleinkinderen van collaborateurs’ te noemen. Zij is zelf de kleindochter van Maurice Onkelinx, rechterhand van SS-Standartenführer Léon Degrelle.